Ομιλία ΥΔΔΤ στη συνεδρία της Επιτροπής Νομικών αναφορικά με τα Νομοσχέδια για τη Μεταρρύθμιση των ανώτατων βαθμίδων της Δικαιοσύνης

Ο νέος Κύπριος δικηγόρος : Η σπουδαιότητα του ρόλου που αναθέτει η μεταρρύθμιση στον Κύπριο δικηγόρο