Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων – Ξενοδοχοϋπάλληλοι που απολύθηκαν πριν το Μάρτιο θα συμπεριληφθούν εάν επαναπροσληφθούν