Νόμοι που βρίσκονται στο συρτάρι, διαφθορά και μεταρρύθμιση – Συνέντευξη Υπουργού Δικαιοσύνης

Υπ. Δικαιοσύνης: «Θα παρακολουθείται η τηλεφωνική συνδιάλεξη δικηγόρου – πελάτη αλλά δεν θα χρησιμοποιείται στο δικαστήριο» – Ψηφίστηκε ο νόμος