Στις σύγχρονες κοινωνίες δεν έχουν θέση οι διαχωρισμοί με βάση σεξουαλικό προσανατολισμό ή ταυτότητα φύλου, αναφέρει η Υπ. Δικαιοσύνης

Νομοσχέδια για μειωμένο συντελεστή άμυνας για εκδότες εταιρικών χρεογράφων και επιβολή εγγυητικού τέλους σε πιστωτικό ίδρυμα, συζήτησε η Επιτροπή Οικονομικών