Η Ολομέλεια ψήφισε νόμο για να αποφευχθεί η διαγραφή της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής

Η Επ. Αν. Δικαιωμάτων παρακολουθεί τα θέματα σεξουαλικής βίας στον αθλητισμό, κάτω από 10 υποθέσεις διερευνώνται