Απαγόρευση λειτουργίας των ασφαλτικών μονάδων στις βιομηχανικές περιοχές Γερίου και Τσερίου – Το Ανώτατο Δικαστήριο έκανε αποδεκτές τις εφέσεις του Γενικού Εισαγγελέα