Πρωτιά Κύπρου στην απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, σύμφωνα με Ελεγκτικό Συνέδριο ΕΕ