Διαδικτυακό σεμινάριο: «Χτίζοντας τους Δικηγόρους του αύριο, 3 + 1 κλειδιά για την επιτυχία», Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2022, 17.00 🗓

Επιτροπή Νέων Δικηγόρων ΠΔΣ: Ερωτηματολόγιο προς νέους Δικηγόρους για το εργασιακό τους καθεστώς – Παράταση προθεσμίας συμπλήρωσης

Επιτροπή Νέων Δικηγόρων ΠΔΣ: Ερωτηματολόγιο προς τους Νέους Δικηγόρους για το εργασιακό τους καθεστώς