Αναρτήθηκαν οι αιτήσεις για τα νέα σχέδια στήριξης στην ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας για τον κορωνοϊό