Συνάντηση ΥΔΔΤ κας Στέφης Δράκου με τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων κ. Κώστα Χαμπιαούρη

Νομοσχέδιο για την Οικοτεχνία συζήτησε η Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής