Εκδήλωση/συζήτηση με νέους στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης 🗓

Συζήτηση με νέους στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης την Τρίτη

Εκδήλωση/συζήτηση με νέους στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, Τρίτη, 1η Ιουνίου 2021, ώρα 18.00 – 19.15 🗓