«Να εφαρμόσουμε το νόμο, οποιεσδήποτε και αν είναι οι συνέπειες». Αναζητώντας μια παραπομπή της Πλήρους Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου