Με κοινές προτάσεις νόμου για τις αυξημένες τραπεζικές χρεώσεις προχωρά η Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής

Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων