Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τροποποίηση του «Σχεδίου για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ για Ίδια Κατανάλωση»

Η βουλεύτρια κα Αλεξάνδρα Ατταλίδου συμμετείχε σε διακοινοβουλευτική συνάντηση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου