Συναντήσεις με τους Προέδρους των δύο δικαιοδοτικών οργάνων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαν χθες οι επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας

Δικαστήριο ΕΕ για απόσπαση εργαζομένων: Ο εθνικός δικαστής οφείλει να διασφαλίζει την αναλογικότητα των κυρώσεων για την παράβαση διοικητικών υποχρεώσεων

Δικαστήριο ΕΕ: Εργαζόμενος σε δοκιμαστική περίοδο που κατέστη ακατάλληλος να απασχοληθεί στη θέση εργασίας του δικαιούται να τοποθετείται, υπό προϋποθέσεις, σε άλλη θέση