Τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού: τα κράτη μέλη ενέκριναν τη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Οι πρέσβεις στην ΕΕ ενέκριναν σήμερα την προσωρινή πολιτική συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε στις 24 Νοεμβρίου, μεταξύ της Προεδρίας του Συμβουλίου και των διαπραγματευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με ένα πιλοτικό καθεστώς για τις υποδομές της αγοράς που βασίζονται στην τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT). Το πιλοτικό καθεστώς καθορίζει τις προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας λειτουργίας υποδομής της αγοράς DLT, καθορίζει ποια χρηματοπιστωτικά μέσα DLT μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και περιγράφει λεπτομερώς τη συνεργασία μεταξύ των διαχειριστών υποδομών της αγοράς DLT, των εθνικών αρμόδιων αρχών και της ESMA.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρ΄ώπης

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,