Χαρίκλεια Μεττή: «Το κτιριακό ζήτημα επηρεάζει το σύνολο των δικηγόρων της Λευκωσίας»

Εκλογές Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

Στα πλαίσια της ισότιμης παροχής δυνατότητας σε όλους τους υποψήφιους για εκλογή ως μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας, η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ έχει αποστείλει ερωτήματα σε όλους τους υποψήφιους και θα δημοσιεύει εντός των προσεχών ημερών τις απαντήσεις τους.

Ακολουθούν οι απαντήσεις του υποψήφιου μέλους κας. Χαρίκλειας Μεττή:

 

Τι σπουδές έχετε κάνει και σε ποια πανεπιστήμια;

Είμαι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και κάτοχος μεταπτυχιακού στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είμαι επίσης διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια, εγγεγραμμένη στα Μητρώα Διαμεσολαβητών για Εμπορικές Διαφορές και για Αστικές Διαφορές άλλες από Εμπορικές, του Υπουργείου Δικαιοσύνης & Δημοσίας Τάξεως και μέλος του Κυπριακού Κέντρου Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης (CAMC).

Από πότε ασκείτε το δικηγορικό επάγγελμα;

Από το 2017.

Σε ποιο γραφείο είστε και ποιος ο ρόλος σας, είδος υποθέσεων που χειρίζεστε;

Εργάζομαι στο δικηγορικό γραφείο Ορφανίδης, Χριστοφίδης & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. και ανήκω στο δικαστηριακό τμήμα του γραφείου. Το πεδίο ενασχόλησης μου περιλαμβάνει κυρίως υποθέσεις οι οποίες αφορούν σε αστικά αδικήματα, στο δίκαιο των συμβάσεων, στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, στο τραπεζικό δίκαιο και στο ενοικιοστάσιο. Χειρίζομαι επίσης υποθέσεις ενώπιον του Εφετείου και εκπροσωπώ πελάτες του γραφείου σε συνεδριάσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών με ειδική θεματολογία. Πέραν των δικηγορικών καθηκόντων μου, ασχολούμαι με την εξέλιξη των τεχνολογικών υποδομών του γραφείου, τις οποίες θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικές για την οργάνωση του γραφείου και τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε.

Γιατί αποφασίσατε να υποβάλετε υποψηφιότητα;

Έχοντας καθημερινή παρουσία στα Δικαστήρια τα τελευταία χρόνια, έχω προσωπική γνώση και αντίληψη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι οι συνάδελφοι προσπαθώντας να ασκήσουμε το επάγγελμα και να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Οι έντονοι προβληματισμοί μου για τις δυσκολίες που βιώνουμε καθημερινά σε επαγγελματικό επίπεδο και η ανάγκη μου να συμβάλω στην αντιμετώπιση τους και κατ’ επέκταση στη βελτίωση των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος, με οδήγησαν στην υποβολή υποψηφιότητας.

Ποιες είναι οι προτεραιότητες σας σε περίπτωση εκλογής;

 Σε περίπτωση εκλογής, προτεραιότητες για μένα θα είναι οι ακόλουθες:

(α) Το κτιριακό ζήτημα, το οποίο θεωρώ ότι επηρεάζει το σύνολο των δικηγόρων της Λευκωσίας.

(β) Η στήριξη των νέων δικηγόρων και η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας.

(γ) Η εισαγωγή και η περαιτέρω εξοικείωση με τεχνολογικά μέσα στον τομέα της Δικαιοσύνης, τα οποία θα διευκολύνουν τους δικηγόρους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, θα υποβοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη παροχή των υπηρεσιών μας και στην ποιοτική αναβάθμιση τους.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,