Μαριέλλα Δαμιανού: «Τα θέματα και οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει την σήμερον ημέρα ο δικηγορικός κόσμος είναι αρκετά και πρωτόγνωρα»

Εκλογές Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού

Στα πλαίσια της ισότιμης παροχής δυνατότητας σε όλους τους υποψήφιους για εκλογή ως μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού, η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ έχει αποστείλει ερωτήματα σε όλους τους υποψήφιους και θα δημοσιεύει εντός των προσεχών ημερών τις απαντήσεις τους.

Ακολουθούν οι απαντήσεις του υποψήφιου μέλους κας. Μαριέλλας Δαμιανού:

Τι σπουδές έχετε κάνει και σε ποια πανεπιστήμια;

 Bachelor of Laws (LLB), University of Leicester UK

 LLM in International Commercial Law, University of Nottingham, UK

Από πότε ασκείτε το δικηγορικό επάγγελμα;

Ως εγγεγραμμένη δικηγόρος από το 2012.

Σε ποιο γραφείο είστε και ποιος ο ρόλος σας, είδος υποθέσεων που χειρίζεστε;

  • Ανδρέας Μ. Σοφοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε.
  • Senior lawyer στο δικαστηριακό τμήμα
  • Είδος υποθέσεων: όλες τις υποθέσεις αστικής φύσεως, ποινικής δικαιοδοσίας και ειδικών δικαστηρίων (οικογενειακό, εργατικό, ενοικιοστάσιο).

Γιατί αποφασίσατε να υποβάλετε υποψηφιότητα;

  • Τα θέματα και οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει την σήμερον ημέρα ο δικηγορικός κόσμος (η εφαρμογή των νέων Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας, η εφαρμογή και η ένταξη των ηλεκτρονικών μέσων ως απαραίτητης πλέον στην καθημερινότητα ενάσκησης του επαγγέλματος, η βιωσιμότητά του Ταμείου Συντάξεως δικηγόρων και άλλα), είναι αρκετά και πρωτόγνωρα.

Θεωρώ ότι έχω την ικανότητα την διάθεση και την επαγγελματική κατάρτιση ούτως ώστε να εργαστώ και μαζί με την επιτροπή που θα εκλεγεί να συμβάλλω ενεργά προς επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος προς όφελος των μελών του Συλλόγου.

Ποιες είναι οι προτεραιότητες σας σε περίπτωση εκλογής;

  • Η επιμόρφωση και υποβοήθηση συναδέλφων ούτως ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν πιο ομαλή μετάβαση στην εφαρμογή των νέων Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας.
  • Η εξεύρεση πιθανών εναλλακτικών λύσεων και μηχανισμών με σκοπό να επιτευχθεί βιωσιμότητα του Ταμείου Συντάξεως χωρίς δυσανάλογες επιπτώσεις στα μέλη του.
Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,