Ολιστική και θεμελιώδης η μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη σύμφωνα με τον Υπουργό – Φέρει ενστάσεις ο ΠΔΣ

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 το απόγευμα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Γιώργος Σαββίδης προέβη σε ενημέρωση των μελών του, σχετικά με τα τρία Νομοσχέδια που εκκρεμούν για ψήφιση από τη Βουλή.

Ο κ. Σαββίδης, στην παρουσίαση του ανέφερε πως η μεταρρύθμιση της δομής και της λειτουργίας των δικαστηρίων, υλοποιείται βάσει σχετικού προγράμματος που είχε καταρτιστεί από το 2013 και στην πορεία έγιναν αρκετές αλλαγές. Είχε ληφθεί επίσης υπόψη και Έκθεση Εμπειρογνώμονα με βάση την οποία ετοιμάστηκε το Σχέδιο Δράσης.

Ακολούθως, έγιναν τροποποιήσεις στην Ποινική και Πολιτική Δικονομία με σκοπό τη διευκόλυνση της δικαστικής διαδικασίας και τον αποτελεσματικότερο προγραμματισμό των δικαστικών εργασιών, ιδρύθηκε το Διοικητικό Δικαστήριο και το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας και τροποποιήθηκε το άρθρο 111 του Συντάγματος, κατατέθηκαν 7 νομοσχέδια με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του Οικογενειακού Δικαίου και πολλά άλλα.

Στη συνέχεια ο Υπουργός παρουσίασε τις δικαιοδοσίες του Ανώτατου Δικαστηρίου την Επαναλειτουργία του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του νέου Εφετείου.

Τα τρία Νομοσχέδια σύμφωνα με τον Υπουργό, συζητήθηκαν ήδη κατ’ άρθρο εκτός από το Νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Δικαστηρίων Νόμο. Για το Σχέδιο Δράσης της μεταρρύθμισης, όπως είπε ο Υπουργός, υπήρξε εποικοδομητική συζήτηση του Υπουργείου με τους αρμόδιους φορείς, τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, το Ανώτατο Δικαστήριο, ενώ υπήρξε σημαντική και η βοήθεια του Γενικού Εισαγγελέα.

Επίσης, ο Υπουργός τόνισε ότι σημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία αποτελούν και η έκδοση διαζυγίων από 1 αντί 3 δικαστές, η αύξηση των Δικαστών του Δικαστηρίου Διεθνούς Δικαιοδοσίας από 3 σε 5. Για το Νομοσχέδιο που αφορά τη σχολή Δικαστών ο Υπουργός τόνισε ότι ήμασταν η τελευταία χώρα χωρίς σχολή Δικαστών. Το νομοσχέδιο για την Σχολή Δικαστών, όπως είπε, ετοιμάστηκε στην βάση μελέτης του Jeremy Cooper.

Ανέφερε επίσης, ότι θα προκυρηχθούν 6 θέσεις δικαστών για την έκδοση αποφάσεων αποκλειστικά για ζητήματα πιστωτικών διευκολύνσεων και αξιογράφων εντός 60 ημερών. Τέλος, ο Υπουργός τόνισε ότι η μεταρρύθμιση είναι ολιστική και θεμελιώδης.

Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Δώρος Ιωαννίδης, ανάφερε ότι το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει είναι η αλλαγή του Δικαστικού Συμβουλίου. Δεν δέχεται καμία αλλαγή, υπογράμμισε χωρίς να προηγηθεί η αλλαγή αυτή, την οποία χαρακτήρισε ως εκ των ων ουκ άνευ. Έχει επίσης επιφυλάξεις για τον διορισμό 16 Δικαστών στο Ανώτατο Δικαστήριο, διότι όπως υποστήριξε με αυτό τον τρόπο θα διαλυθούν τα Επαρχιακά Δικαστήρια.

Η σύνθεση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρουσίαση του Υπουργού είναι η πιο κάτω:

Ακόμη, θέση του ΠΔΣ είναι ότι θα πρέπει να εμπλουτιστεί το Ανώτατο και το Εφετείο με δικηγόρους, ενώ διαφωνεί και με την απότομη αλλαγή των κλιμάκων που θα έχει ως αποτέλεσμα Επαρχιακοί δικαστές να εκδικάζουν υποθέσεις μεγάλης κλίμακας. Όλα τα πιο πάνω εμποδίζουν την μεταρρύθμιση που θα θέλαμε, είπε συγκεκριμένα.

Τοποθετήσεις για το εν λόγω θέμα έκαναν επίσης ο Γενικός Εισαγγελέας, Κώστας Κληρίδης καθώς και έγκριτοι νομικοί, όπως, οι κ.κ. Πολυβίου, Βελάρης, Ανδρέας Αγγελίδης, Ιωνάς Νικολάου, Κύπρος Χρυσοστομίδης και Ευάγγελος Πουργουρίδης.

Σε σχέση με το δεύτερο θέμα, ήτοι τον Κώδικα Δεοντολογίας Ευρωπαίων Δικηγόρων, η συζήτηση του θέματος αναβλήθηκε γιατί πολλοί συνάδελφοι ήθελαν περισσότερο χρόνο για να διαβάσουν τα σχετικά έγγραφα.

Δείτε στη ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ολόκληρη την παρουσίαση του Υπουργού Δικαιοσύνης

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,