Συνεδρίαση συλλογικών διοικητικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη

H δικηγόρος Χρίστια Μίτλεττον στο νέο της άρθρο με τίτλο “Συνεδρίαση συλλογικών διοικητικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη”, αναφέρεται στην τροποποίηση του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου 158(Ι)/1999, με την εισαγωγή της δυνατότητας του συλλογικού διοικητικού οργάνου να καλεί τα μέλη του σε συνεδρίαση με ηλεκτρονικά μέσα και να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.

Σύμφωνα με την κ. Μίτλεττον, η πρόνοια αυτή υφίσταται πλέον και στο Κυπριακό Διοικητικό Δίκαιο με τις αλλαγές τις οποίες αναφέρει αναλυτικά και επισημαίνει ότι στο Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο υπήρχε η δυνατότητα αυτή από το 2004.

“Η δυνατότητα διεξαγωγής συνεδριάσεων με τηλεδιάσκεψη μειώνει το κόστος των µετακινήσεων των µελών των συλλογικών οργάνων, αλλά και των πολιτών που χρειάζεται να παρευρεθούν σε συνεδριάσεις των οργάνων αυτών, διευκολύνει ιδιαίτερα τους πολίτες µε κινητικά προβλήµατα ή άλλες µορφές αναπηρίας, οι οποίοι συµµετέχουν σε όργανα της Διοίκησης, προσφέρει τη δυνατότητα καταγραφής όλης της συνεδρίασης, καθώς και επεξεργασίας των πρακτικών σε ύστερο χρόνο χωρίς να δηµιουργείται πρόβληµα σαφήνειας”, αναφέρει μεταξύ άλλων.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Justice – Innovations

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,