Ποινική ευθύνη από την διάδοση της νόσου του κορωνοϊού

δικηγόροι Ηλίας Α. Στεφάνου, Στέφανος Α. Στεφάνου και Μάριος Σπύρου, συνέγραψαν άρθρο για την ποινική ευθύνη από τη διάδοση της νόσου του κορωνοϊού με αναφορά σε συγκεκριμένα παραδείγματα και νομολογία.

Η «Αµέλεια για τη διάδοση νόσων επικίνδυνων για τη ζωή» και γενικότερα οι διατάξεις του συγκεκριµένου Μέρους του Ποινικού Κώδικα, έχουν ως στόχο την προστασία της δηµόσιας τάξης και ουσιαστικά απαγορεύουν τις πράξεις (υπό προϋποθέσεις και παραλείψεις) οι οποίες διασαλεύουν θεσµούς όπως θρησκεία, ήθη, γάµο (morals) αλλά και την δηµόσια υγεία (public health). Με άλλα λόγια, σκοπός του Νοµοθέτη, δεν ήταν η προστασία της ζωής ή της υγείας, σε ατοµικό επίπεδο, αλλά η διαφύλαξη του αισθήµατος ασφάλειας στο κοινό γενικά.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Print Friendly, PDF & Email