Περί των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα και του Γενικού Ελεγκτή

Το Σάββατο 24.10.2020, ο Γενικός Εισαγγελέας σε μια οργισμένη ανακοίνωση του κάλεσε τον Γενικό Ελεγκτή σε τάξη, ενώ βάφτισε τον εαυτό του σε θεματοφύλακα του Συντάγματος και των Νόμων. Είπε ακόμη ότι ο χειρισμός της υπόθεσης με τα διαβατήρια είναι αρμοδιότητα του Γενικού Εισαγγελέα. Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης είναι το ακόλουθο.

«Καλώ σε τάξη τον Γενικό Ελεγκτή και την Ελεγκτική Υπηρεσία. Θεματοφύλακας του Συντάγματος και των Νόμων είναι ο Γενικός Εισαγγελέας. Ενέργειες και δηλώσεις που υποσκάπτουν ή υπονομεύουν ή περιφρονούν τις γνωμοδοτήσεις  και τις αποφάσεις του Γενικού Εισαγγελέα συνιστούν εκτροπή. Ο χειρισμός της παρούσας περίπτωσης αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του Γενικού Εισαγγελέα. Η Ερευνητική Επιτροπή που διορίστηκε για να εξετάσει τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών να αφεθεί να συνεχίσει απρόσκοπτα τις εργασίες της».

Το πρώτο που έχουμε να πούμε είναι ότι ο Γενικός Εισαγγελέας δεν είναι ο θεματοφύλακας του Συντάγματος και των Νόμων. Η βασική δουλειά του Γενικού Εισαγγελέα, σύμφωνα με το Σύνταγμα, είναι να είναι νομικός σύμβουλος της Δημοκρατίας και να επιλαμβάνεται των ποινικών διώξεων. Πουθενά δεν τον ορίζει το Σύνταγμα ως θεματοφύλακα. Θεματοφύλακας του Συντάγματος και του κράτους δικαίου, σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο, είναι το Ανώτατο Δικαστήριο (βλέπε π.χ. την απόφαση της Πλήρους Ολομέλειας του Ανωτάτου στην φυλακτού Αλέξανδρος και άλλος v Δημοκρατίας (2013)

Το δεύτερο που έχουμε να πούμε είναι ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα ο Γενικός Εισαγγελέας δεν είναι ανώτερος του Γενικού Ελεγκτή. Είναι και οι δύο ανεξάρτητοι αξιωματούχοι και ιεραρχικά βρίσκονται στο ίδιο ακριβώς επίπεδο και συνεπώς δεν νομιμοποιείται ο ένας να καλεί σε τάξη τον άλλο.

Το τρίτο που έχουμε να πούμε είναι ότι η αρμοδιότητα για τον έλεγχο που έχει να κάνει με την οικονομική πτυχή του «επενδυτικού προγράμματος» ανήκει αποκλειστικά στον Γενικό Ελεγκτή. Σε ένα κανονικό κράτος ο Γενικός Εισαγγελέας θα περίμενε την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, για να αποφανθεί αν υπάρχει βάσιμη υποψία διάπραξης ποινικών αδικημάτων, ώστε να τα διερευνήσει. Ο Γ. Ελεγκτής δημοσίευσε μάλιστα δύο εκθέσεις τις τελευταίες μέρες για τα διαβατήρια, όπου προκύπτουν σοβαρά ποινικά αδικήματα. Έκανε κάτι ο Γενικός Εισαγγελέας; Να θυμίσω ότι ο Ελεγκτής είπε για 40 διαβατήρια σε μια οικογένεια και 16, αν θυμάμαι καλά, διαβατήρια σε στελέχη καζίνου, χωρίς οποιαδήποτε επένδυση!

Σύμφωνα με το άρθρο 116 του Συντάγματος Ο Γενικός Ελεγκτής βοηθούμενος υπό του βοηθού Γενικού Ελεγκτού ελέγχει ΟΛΕΣ τις πληρωμές, όλες τις εισπράξεις και ΟΛΟΥΣ τους λογαριασμούς. Προς τον σκοπό αυτό έχει το δικαίωμα της επιθεώρησης ΟΛΩΝ των σχετικών λογαριασμών βιβλίων, αρχείων και καταστάσεων. 

Την οποιαδήποτε διαφωνία ως προς τις αρμοδιότητες επιλύει σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 139) το Ανώτατο Δικαστήριο.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,