Οι λανθασμένες παρενθέσεις στις δημοσιευμένες κυπριακές αποφάσεις

Με ρωτούν αρκετοί γιατί κάνω χρήση αγκυλών (αντί παρενθέσεων) στις δημοσιευμένες αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου. Είναι σε όλους γνωστό πως όταν ένα κυπριακό δικαστήριο επιθυμεί να παραπέμψει σε κάποια απόφαση που δημοσιεύθηκε στις Αποφάσεις Ανώτατου Δικαστηρίου (ΑΑΔ) ή παλαιότερα στα Cyprus Law Reports (CLR) που δημοσιεύθηκαν μετά την Ανεξαρτησία, χρησιμοποιεί την παρένθεση π.χ. (1992) 1 ΑΑΔ 1338 ή παλαιότερα (1983) 2 CLR 1. Η χρήση της παρένθεσης είναι εντούτοις εσφαλμένη. Θα έπρεπε να χρησιμοποιείται αγκύλη και όχι παρένθεση π.χ. [1992] 1 ΑΑΔ 1338 ή [1983] 2 CLR 1. Ο λόγος είναι πως σύμφωνα με την κοινώς αποδεκτή χρήση στα συστήματα παραπομπών του κοινοδικαίου, η παρένθεση χρησιμοποιείται όποτε ο αριθμός παραπομπής είναι η πρωταρχική πηγή της αναφοράς, ενώ η αγκύλη όποτε η αναφορά δομείται κατ’ έτος. 

Αν π.χ. διαβάσουμε την παραπομπή [1966] 3 All ER 77 (HL) χρησιμοποιείται αγκύλη (όπως και στις περισσότερες άλλωστε παραπομπές αγγλικών τόμων). Ο λόγος είναι πως οι τόμοι του All ER εκδίδονται κατ’ έτος και το 3 υπάγεται στο ετήσιο σύστημα παραπομπών. Αντίθετα αν διαβάσουμε π.χ. την παραπομπή του High Court of Australia στα Commonwealth Law Reports (επίσης CLR) τότε θα είναι (2004) 220 CLR 1. Ο λόγος είναι πως η παραπομπή γίνεται στον τόμο 220 των CLR και η αναφορά στο έτος 2004 θα μπορούσε και να παραλειπόταν, αλλά μπαίνει εκ του περισσού ως πρόσθετη πληροφόρηση. 

Οι αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου της αποικίας της Κύπρου, πριν την Ανεξαρτησία, ορθά τυγχάνουν παραπομπής με παρένθεση. Ο λόγος είναι πως υπήρχε συνεχόμενη αρίθμηση των τόμων, τ. 1, τ. 2 κοκ μέχρι τον τ. 24 που είναι ο τελευταίος. Συνεπώς η παραπομπή στο 21 CLR 169 αρκεί για να γίνει κατανοητό σε ποιον τόμο αναφερόμαστε. Αν θέλουμε να προσθέσουμε το έτος, αυτό προστίθεται σε παρένθεση (1956) 21 CLR 169. Με δυο λόγια η παραπομπή στο (1894) 3 CLR 1 σημαίνει πως αυτός ήταν ο τρίτος τόμος του CLR που δημοσιεύθηκε από το ξεκίνημα των εν λόγω τόμων αναφοράς. Αντίθετα στο [2013] 3 ΑΑΔ 427 ο αριθμός 3 σημαίνει το μέρος 3 των αποφάσεων εκείνου του έτους, ήτοι τις αποφάσεις διοικητικού δικαίου. 

Για τον ίδιο λόγο η παραπομπή στο Κυπριακό Νομικό Βήμα γίνεται με αγκύλες, π.χ. [1989] 4 Κυπριακό Νομικό Βήμα 52, ενώ αντίθετα στην Επιθεώρηση Κυπριακού Δικαίου με παρένθεση, π.χ. (1988) 24 Επιθεώρηση Κυπριακού Δικαίου 3709. Στην Επιθεώρηση Κυπριακού Δικαίου το 24 σημαίνει πως είναι ο 24ος τόμος που κυκλοφόρησε από την ίδρυση του περιοδικού, ενώ στο Κυπριακό Νομικό Βήμα το 4 ότι είναι το 4ο τεύχος που κυκλοφόρησε εντός του 1989.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,