Ο Γενικός Εισαγγελέας έχει λανθασμένες πεποιθήσεις για τις εξουσίες του

Ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Γενικός Ελεγκτής βρίσκονται συνταγματικά στο ίδιο ακριβώς επίπεδο. Είναι και οι δυο ανεξάρτητοι αξιωματούχοι του κράτους. Δεν υπερέχει ο ένας του άλλου και συνεπώς δεν νομιμοποιείται ούτε ο ένας ούτε ο άλλος να συμπεριφέρεται και να ενεργεί ως ανώτερος θεσμός. 

Είναι φανερό πως ο νέος Γενικός Εισαγγελέας έχει λανθασμένες πεποιθήσεις και αντιλήψεις ως προς τις εξουσίες του. Τον περασμένο Οκτώβριο, για παράδειγμα, ως θεματοφύλακας του Συντάγματος, όπως αποκάλεσε τον εαυτό του, κάλεσε σε τάξη τον Γενικό Ελεγκτή, διότι εκτρέπεται. Τις προάλλες σε γραπτή δήλωση του ανέφερε ότι ο Γενικός Ελεγκτής αγνόησε τις συστάσεις του και υπερέβη τις συνταγματικές του εξουσίες. Δηλαδή ο υφιστάμενος αγνόησε τις συστάσεις του προϊστάμενου.

Ο θεσμός του Γενικού Εισαγγελέα στην Κύπρο είναι πολύ σημαντικός, με υπέρμετρες ίσως εξουσίες ως προς τις ποινικές διώξεις, αλλά ούτε το Σύνταγμα ούτε η νομολογία τον καθορίζει ως θεματοφύλακα του Συντάγματος, ούτε βέβαια και νομιμοποιείται να απευθύνει συστάσεις σε άλλο ανεξάρτητο αξιωματούχο, ούτε να τον καλεί σε τάξη, ωσάν να είναι υφιστάμενος του.

Θεματοφύλακας του Συντάγματος είναι το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, τις εξουσίες του οποίου ασκεί με βάση το δίκαιο της ανάγκης το Ανώτατο Δικαστήριο. Στην PRESIDENT OF REPUBLIC ν. HOUSE OFR/TATIVES (1985) 3 CLR 1429, μάλιστα, η Πλήρης Ολομέλεια του Ανωτάτου τόνισε ότι « η Δικαστική Εξουσία δεν είναι ο επιτηρητής των πράξεων των άλλων δύο Εξουσιών της Κρατικής Εξουσίας αλλά ο θεματοφύλακας του Συντάγματος και του κράτους δικαίου». Στην δε Φυλακτού Αλέξανδρος και άλλος ν. Κυπριακής Δημοκρατίας (2013) 3 ΑΑΔ 565 και πάλιν της Πλήρους Ολομέλειας τονίστηκε ότι, «το Ανώτατο Δικαστήριο, ως θεματοφύλακας του Συντάγματος, έχει το καθήκον να ερμηνεύσει και να διαφυλάξει τις πρόνοιές του, με βάση καθαρά νομικές αρχές και μακριά από συναισθηματισμούς».

Προσωπικά δεν συμφωνώ πάντα με τον Γενικό Ελεγκτή και δεν έχω άποψη για την τελευταία έκθεση του, σχετικά με την παραχώρηση διαβατηρίων σε στελέχη καζίνων. Μιλά όμως για ενδεχόμενες παρανομίες οι οποίες είναι καλά αντί να δαιμονοποιούνται να διερευνηθούν. 

Εκείνοι δε που πιστεύουν ότι ο Γενικός Ελεγκτής υπερβαίνει τις συνταγματικές του εξουσίες, αντί να τον ηρωοποιούν με διαρρεόμενες στα ΜΜΕ απειλές ότι θα προσφύγουν στο δικαστήριο για να τον καθαιρέσουν, να προσφύγουν στο Ανώτατο Δικαστήριο με βάση το άρθρο 139, παράγραφος 1 του Συντάγματος, για να αποφανθεί ποιες είναι οι συνταγματικές εξουσίες του, αν τις καταχράται και αν επεμβαίνει στις εξουσίες άλλης αρχής. 

Επίσης έχουν περάσει τρεις σχεδόν μήνες από τον διορισμό της Ερευνητικής Επιτροπής και δεν υπάρχει ούτε και ένα ενδιάμεσο πόρισμα, να μας πουν δηλαδή ότι εξετάσαμε αυτές τις 5 υποθέσεις και βρήκαμε αυτό και αυτό. Πριν 10 περίπου μέρες ο Γενικός Εισαγγελέας δήλωσε ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής κατά την παρουσίαση και συζήτηση του προϋπολογισμού της Νομικής Υπηρεσίας για το 2021, ότι «όποτε η Ερευνητική Επιτροπή για τις Πολιτογραφήσεις συμπληρώνει ένα ικανό αριθμό φακέλων και υποθέσεων θα υποβάλλει ενδιάμεσο πόρισμα στον Γενικό  Εισαγγελέα έτσι ώστε να λαμβάνονται εκείνα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν».

Όσο περνά ο χρόνος και η Διερευνητική Επιτροπή δεν αρχίσει να ολοκληρώνει υποθέσεις και να παραδίδει ενδιάμεσα πορίσματα δικαίως ο κόσμος θα αμφισβητεί τις προθέσεις…Έχουν περάσει σχεδόν τρεις μήνες από τον διορισμό της. Αυτό μάλιστα ήταν το χρονικό όριο που έθεσε ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας όχι για ενδιάμεσα πορίσματα, αλλά για την τελική έκθεση…

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,