Σ. Ζαχαρίου: Η à la carte επίκληση του κράτους δικαίου

Mε αφορμή την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην αίτηση αναφοράς του Προέδρου της Δημοκρατίας με αριθμό 2/2019, στα πλαίσια της οποίας ζητήθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, γνωμάτευση κατά πόσον ο Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019, είναι αντίθετος με τα άρθρα 23, 25, 26, 28, 35 και 179 του Συντάγματος, με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών και με τα άρθρα 127 και 130 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ο δικηγόρος Σωτήρης Ζαχαρίου σε άρθρο του στο “Κράτος Δικαίου” υποστηρίζει ότι υπήρχαν κι άλλες εξίσου σοβαρές περιπτώσεις στις οποίες διαφάνηκε παραβίαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών και έπρεπε να τεθούν ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου για να αποφανθεί επί τούτου. Αυτό όμως δεν έγινε και γι’ αυτό το λόγο η αρχή της διάκρισης των εξουσιών δεν μπορεί να τυγχάνει προβολής και επίκλησης  à la carte, όπως ο ίδιος επισημαίνει.

Διαβάστε το άρθρο

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,