Υψηλού επιπέδου υπουργικό φόρουμ για την ψηφιακή δικαιοσύνη, Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021, 10.30 π.μ. 🗓

Η Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δικαιοσύνη και τους καταναλωτές με χαρά σας προσκαλεί στο

Υψηλού επιπέδου υπουργικό φόρουμ για την ψηφιακή δικαιοσύνη
(Διαδικτυακή εκδήλωση)

Ο αντίκτυπος της πανδημίας έχει εκθέσει τις ευπάθειες των συστημάτων δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περιόδους κρίσης. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που μας παρέχουν οι ψηφιακές τεχνολογίες για να προβλέψουμε και να μετριάσουμε τυχόν κινδύνους για την καλή λειτουργία των Ευρωπαϊκών δικαστικών θεσμών.

Το ερώτημα του πώς μπορούν να γίνουν τα συστήματα δικαιοσύνης πιο αποδοτικά, αποτελεσματικά και ανθεκτικά θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια του υπουργικού φόρουμ για την ψηφιακή δικαιοσύνη υψηλού επιπέδου. Διοργανώνεται ως μέρος της συντονισμένης προσέγγισης της Επιτροπής για την υποστήριξη της διαδικασίας ψηφιακού μετασχηματισμού στον κλάδο της δικαιοσύνης.

Αυτή η εκδήλωση θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 12 Οκτωβρίου 2021 με τη συμμετοχή της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Věra Jourová, του Επιτρόπου Δικαιοσύνης Didier Reynders, του Υπουργού Δικαιοσύνης Marjan Dikaučič εκ μέρους της Σλοβενικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, του Προέδρου της Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Vázquez Lázara και του αντιπροέδρου της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Emil Radev. Κατά τη διάρκεια του φόρουμ:

  • Οι Υπουργοί Δικαιοσύνης θα παρουσιάσουν τις εμπειρίες και τις προτεραιότητές τους για την ψηφιοποίηση συστημάτων δικαιοσύνης σε εθνικό επίπεδο,
  • Οι νομικές επαγγελματικές οργανώσεις θα συζητήσουν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που θέτει η ψηφιοποίηση στον τομέα της δικαιοσύνης.
  • Θα αναλυθεί ο αντίκτυπος της ψηφιοποίησης στους οργανισμούς και τις οργανώσεις της ΕΕ για τη Δικαιοσύνη και τις Εσωτερικές Υποθέσεις (ΔΕΥ) καθώς εκτελούν βασικές λειτουργίες στον τομέα της δικαιοσύνης, της ασφάλειας και της ελευθερίας της ΕΕ.
Επιπλέον, ο Επίτροπος Reynders θα παρουσιάσει τις τρεις βασικές πρωτοβουλίες της ΕΕ που περιλαμβάνονται στο «πακέτο ψηφιακής δικαστικής συνεργασίας» που σχεδιάζεται να κατατεθεί στα τέλη του 2021 και αποσκοπεί στην ψηφιοποίηση των υφιστάμενων διαύλων διασυνοριακών διαφορών και δικαστικής συνεργασίας, καθιστώντας τους πιο αποτελεσματικούς και ανθεκτικούς σε μελλοντικά σοκ.

Η νέα έκδοση της Ευρωπαϊκής Πύλης Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης – η ενιαία ιστοσελίδα για πολίτες, επιχειρήσεις, δικαστικούς και νομικούς – θα ξεκινήσει επίσης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Μπορείτε να συμβουλευτείτε το πλήρες πρόγραμμα και τη λίστα ομιλητών/παρεμβάσεων στον σύνδεσμο https://digital-justice-ministerial-forum-2021.b2match.io/agenda

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πύλη, σε 23 γλώσσες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://e-justice.europa.eu

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας κάνοντας εγγραφή διαδικτυακά ή επικοινωνώντας μαζί μας στο: ejusticeforum-media@iservice-europa.eu.
Θα λάβετε μέσω e-mail επιβεβαίωση και πρακτικές πληροφορίες.
Print Friendly, PDF & Email
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Ετικέτες: , , ,