Υποτροφίες Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Για δικηγόρους, απασχολούμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στο διπλωματικό σώμα

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να παράσχει ευκαιρίες για περαιτέρω εκπαίδευση σε: α) δικηγόρους, β) άτομα που απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, γ) άτομα που απασχολούνται στο διπλωματικό σώμα, ανακοινώνει την παραχώρηση, μέσω της Νομικής Σχολής, μερικών υποτροφιών για δικηγόρους και για απασχολούμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, για το Χειμερινό Ακαδημαϊκό Εξάμηνο 2020 που αρχίζει στις 28 Σεπτεμβρίου 2020.

Συγκεκριμένα, θα προσφερθούν τριάντα (30) υποτροφίες ύψους 20%, υπό τη μορφή μείωσης των διδάκτρων, για τα ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

  • Δημόσια Διοίκηση
  • Νομική
  • Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές (στην αγγλική γλώσσα)

Επίσης θα προσφερθούν δέκα (10) υποτροφίες ύψους 15% υπό τη μορφή μείωσης των διδάκτρων για το ακόλουθο πτυχιακό πρόγραμμα:

  • Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές (στην αγγλική γλώσσα)

Οι υποτροφίες ισχύουν μόνο για τα συμβατικά προγράμματα σπουδών και δεν εφαρμόζονται για τα αντίστοιχα εξ αποστάσεως προγράμματα.

  • Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Δημόσια Διοίκηση» απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται σε οποιαδήποτε θέση του ευρύτερου δημόσιου τομέα και στόχο έχει την ανάπτυξη του επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των σπουδαστών. Περιλαμβάνει μαθήματα όπως: Δομή και Οργάνωση του Κράτους και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Διοικητική Οργάνωση και Διοικητικός Προγραμματισμός, Προγραμματισμός και Προϋπολογισμός στον Δημόσιο Τομέα, Στρατηγική Ανάλυση κ.ο.κ.
  • Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη «Νομική» αποσκοπεί να παράσχει τη δυνατότητα για εμβάθυνση και εξειδίκευση στην ενότητα που συγκροτείται από τα γνωστικά αντικείμενα/πεδία του «Ευρωπαϊκού Δικαίου των Επιχειρήσεων» ή στη θεματική ενότητα «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κοινωνική Δικαιοσύνη». Περιλαμβάνει μαθήματα όπως δίκαιο ανταγωνισμού, πνευματικής ιδιοκτησίας, δημοσίων συμβάσεων, εργατικό δίκαιο, ποινικό δίκαιο και κοινωνική δικαιοσύνη, ευρωπαϊκό δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.ο.κ.
  • Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στις «Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές» (στα αγγλικά) έχει ως σκοπό να παράσχει τη δυνατότητα για εμβάθυνση και εξειδίκευση στη γνωστική ενότητα που συγκροτείται από τα γνωστικά αντικείμενα/πεδία των Διεθνών Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Πολιτικής Επιστήμης, περιλαμβανομένων επίκαιρων αντικειμένων όπως οι Σπουδές Μέσης Ανατολής και Ανατολικής Μεσογείου και η Ενέργεια και Διεθνής Ασφάλεια.
  • Το πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στις «Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές» (στα αγγλικά) έχει ως σκοπό να παράσχει ευρεία και ολοκληρωμένη γνώμη επί του πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού και νομικού περιβάλλοντος και συνθηκών που επηρεάζουν την πρακτικών των διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών.

Οι υποτροφίες παραχωρούνται νοουμένου ότι οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής του προγράμματος, στη βάση αξιολογικών κριτηρίων προτεραιότητας, και ισχύουν για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Για σκοπούς εξέτασης των αιτήσεων και τελικής επιλογής των υποτρόφων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα προσωπικά τους στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση constantinou.e@unic.ac.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22-352067, το αργότερο μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2020.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή/και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αίτησης επικοινωνήστε με την κ. Έλενα Κωνσταντίνου, στο 22 841526.

Unic School of Law

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,