Νέα παράταση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρειών και Αυτοεργοδοτουμένων 2018

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Διάταγμα του 2020  (ΚΔΠ 220/2020)  η ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρειών (ΤΦ 4), και Αυτοεργοδοτούμενων με Λογαριασμούς  (ΤΦ 1ΛΟΓ) για το Φορολογικό Έτος 2018, παρατείνεται μέχρι την 30ή Ιουνίου 2020 και ώρα 23:59.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,