Υποθέσεις αναβάλλονται και άλλες συνεχίζουν στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου λόγω των μέτρων

Τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν στην Πάφο επηρεάζουν και τη λειτουργία των δικαστηρίων και την εκδίκαση των υποθέσεων, οδηγώντας το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου να προχωρήσει σε διευκρινήσεις για τη συνέχιση των εργασιών του, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του διατάγματος του Υπουργείου Υγείας.

Συγκεκριμένα, σειρά διαδικασιών θα γίνεται ηλεκτρονικά, ενώ άλλες θα διεκπεραιώνονται κανονικά, αλλά και θα αναβάλλονται κάποιες.

Τους δικηγόρους που έχουν ακροάσεις και έχουν οποιοδήποτε αίτημα, καλεί το Πρωτοκολλητείο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου  να το υποβάλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την ημέρα που είναι ορισμένη η υπόθεση για ακρόαση σε σχέση με τις αστικής φύσεως υποθέσεις . 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση στις ιδιωτικές ποινικές υποθέσεις- τροχαία, θα διεκπεραιώνονται κανονικά οι συνεχιζόμενες ακροάσεις και υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες για προγραμματισμό της συνέχισης της ακρόασης τους ,όπου δεν υπάρχει κώλυμα συνέχισης τους.

Επίσης κανονικά θα διεκπεραιώνονται οι υποθέσεις που είναι ορισμένες για ακρόαση, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί πριν την 1.1.2017 αλλά και υποθέσεις στις οποίες ο κατηγορούμενος, με διαταγή του Δικαστηρίου, τελεί υπό κράτηση.

Επίσης κανονικά, προστίθεται στην ανακοίνωση, υποθέσεις οι οποίες είναι ήδη ορισμένες για απόδειξη και η Κατηγορούσα Αρχή ή ο Κατήγορος, είναι έτοιμοι να προχωρήσουν με απόδειξη στην απουσία του κατηγορούμενου, αλλά και έκτακτες καταχωρήσεις και Υποθέσεις στις οποίες ο κατηγορούμενος προσάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου μετά από εκτέλεση εντάλματος σύλληψης.

Ακόμη, όσες υποθέσεις είναι ορισμένες για επίδοση, δηλαδή με σκοπό την κλήση του κατηγορούμενου για να εμφανιστεί για πρώτη φορά ενώπιον του Δικαστηρίου και δεν υπάρχει γραπτή παραδοχή, θα αναβάλλονται σε νέα ημερομηνία και η πλευρά της Κατηγορούσας Αρχής ή του Κατηγόρου θα ενημερώνεται από το Πρωτοκολλητείο για την νέα ημερομηνία και ώρα ορισμού. Όπου υπάρχουν δε, γραπτές παραδοχές αυτές θα παραδίδονται στην είσοδο του Δικαστηρίου.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ανακοινώνει επίσης πως για  όσες υποθέσεις έχουν καταχωρηθεί μετά την 1.1.2017 και η ακρόαση τους θα αναβληθεί, οι εμπλεκόμενοι θα ενημερώνονται από το Πρωτοκολλητείο για την νέα ημερομηνία και ώρα ακροάσεως. Ο κατηγορούμενος θα πρέπει επίσης, όπως αναφέρεται, να ενημερώνεται από τον δικηγόρο του για την νέα ημερομηνία και ώρα ακροάσεως.

Σε περίπτωση που είτε η πλευρά της Κατηγορούσας Αρχής ή Κατήγορου είτε η πλευρά του κατηγορούμενου , θεωρεί ότι συντρέχει λόγος για διαφορετικό χειρισμό υπόθεσης που έχει καταχωρηθεί μετά την 1.1.2017 και είναι ορισμένη για ακρόαση , τότε έγκαιρα σημειώνεται στην ανακοίνωση, θα πρέπει να  να υποβάλλεται γραπτό αίτημα προς το Πρωτοκολλητείο το οποίο θα εξετάζεται από το Δικαστήριο έτσι ώστε πριν την ημερομηνία ακροάσεως να λαμβάνεται ανάλογη απόφαση.

Ανεξάρτητα των πιο πάνω , το Δικαστήριο μπορεί να δώσει ειδικές οδηγίες για οποιαδήποτε υπόθεση. Σε τέτοια περίπτωση τα εμπλεκόμενα μέρη θα ενημερώνονται αναλόγως από το Πρωτοκολλητείο.

Όσον αφορά τις ποινικές υποθέσεις, τα Ποινικά Δικαστήρια θα επιλαμβάνονται των κάτωθι υποθέσεων όπως αναφέρεται, συνεχιζόμενες ακροάσεις, υποθέσεις που είναι ορισμένες για ακρόαση οι οποίες έχουν καταχωρηθεί πριν την 1.1.2018, όπου δεν υπάρχει κώλυμα. Ακόμη, θα επιλαμβάνονται όλων  των υποθέσεως επείγουσας φύσης περιλαμβανομένων των υποθέσεων με βάση τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου ως οι οδηγίες του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 16/3/20.

Αιτήσεις προφυλάκισης, παραπομπές στο Κακουργιοδικείο και έκτακτες καταχωρήσεις αλλά και ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης και αιτήσεις έκδοσης φυγόδικων καθώς και διαδικασίες του περί Ψυχιατρικής νοσηλείας Νόμου. Επιπρόσθετα, αιτήσεις για έκδοση διαταγμάτων που προβλέπονται από των περί Παρεμπόδισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Ν.2007, του περί Βία στην Οικογένεια, Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων Ν.2000 και άλλων Νομοθεσιών.

Σε όλες τις πιο πάνω υποθέσεις, οι συνήγοροι μαζί με τους πελάτες τους αλλά και οι μάρτυρες, θα πρέπει να είναι παρόντες στο Δικαστήριο την ημέρα και ώρα που αυτές ορίζονται, εκτός και αν υπάρχουν από το Δικαστήριο διαφορετικές οδηγίες.

Επιπρόσθετα αναφέρεται πως όλες οι πρώτες εμφανίσεις όπως επιδόσεις, υποθέσεις που είναι ορισμένες για απάντηση, υποθέσεις που είναι ορισμένες για έλεγχο της εκτέλεσης του εντάλματος σύλληψης και αυτό δεν εκτελείται θα αναβάλλονται από το Δικαστήριο και η ημερομηνία θα δίδεται μέσω του Πρωτοκολλητείου.

Σε σχέση με όλες τις  υποθέσεις που είναι ορισμένες για ακρόαση των ετών 2018, 2019 και 2020 θα επαναορίζονται από το Δικαστή για ακρόαση σε άλλη ημερομηνία η οποία επίσης θα κοινοποιείται από το Πρωτοκολλητείο.

 Στις υποθέσεις που εμπίπτουν εντός αυτών που θα αναβάλλονται από το Δικαστή εάν υπάρχει αίτημα για να τους επιληφθεί για οποιονδήποτε λόγο το Δικαστήριο, όπως π.χ. αλλαγή απάντησης ή και διακοπή μιας υπόθεσης ή για οιοδήποτε άλλο λόγο, το αίτημα θα πρέπει να υποβάλλεται στο Δικαστήριο μέσω του Πρωτοκολλητείου ή της Στενογράφου του Δικαστή τουλάχιστον μία ημέρα πριν την δικάσιμο και το Δικαστήριο θα αποφασίζει αναλόγως, συμπληρώνεται στην ανακοίνωση.

“Ες αύριον τα σπουδαία” για τον Δικηγορικό Σύλλογο Πάφου
 —–
Τη Δευτέρα θα διαφανεί το πρόβλημα της μετακίνησης των δικηγόρων από τις άλλες Επαρχίες και η έκτασή του, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου Σάββα Ζανούπα. 

 Ο Ζανούπας ανέφερε πως το θέμα της διακίνησης  των δικηγόρων από και προς τις Επαρχίες Πάφου και Λεμεσού θα διαφανεί τη Δευτέρα κατά πόσο δηλαδή, όπως είπε, παρατηρούνται ή όχι προβλήματα και καθυστερήσεις στα μπλόκα που έχουν στηθεί .

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Ζανούπας ανέφερε πως επικράτησε κάποια αναστάτωση ενώ από την πρώτη ημέρα του lockdown δέχτηκε σειρά τηλεφωνημάτων και από δικηγόρους άλλων επαρχιών κατά πόσο θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για τις υποθέσεις τους.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,