Ενδιάμεσο ψήφισμα Επ. Υπουργών ΣτΕ για περιφρόνηση αποφάσεων ΕΔΑΔ από Τουρκία ζητά η Κυπριακή Δημοκρατία

Η Κυπριακή Δημοκρατία ζητά από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) να δώσει οδηγία για την ετοιμασία ενδιάμεσου ψηφίσματος, το οποίο η Επιτροπή να εγκρίνει και με το οποίο θα εκφράζεται η αποδοκιμασία της σε ότι αφορά την κατάφωρη περιφρόνηση από πλευράς Τουρκίας των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι κυπριακές αρχές κατέθεσαν υπόμνημα ενώπιον της Επιτροπής Υπουργών, ενόψει της συνεδρίας της Επιτροπής στις 1-3 Δεκεμβρίου, για το θέμα της εκτέλεσης της απόφασης για την υπόθεση της διακρατικής προσφυγής της Κύπρου εναντίον της Τουρκίας, σε ό,τι αφορά το θέμα των αγνοουμένων.

Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα, η Κυπριακή Δημοκρατία ζητά από την Επιτροπή Υπουργών να δώσει οδηγίες για την ετοιμασία ενός “ενδιάμεσου ψηφίσματος, το οποίο να υιοθετηθεί από την Επιτροπή κατά την επόμενη εξέταση της υπόθεσης της Κύπρου κατά της Τουρκίας, ως ένδειξη της αποδοκιμασίας των μελών της για την καθόλα απαξιωτική στάση της Τουρκίας προς τις διαδικασίες τόσο ενώπιον του Δικαστηρίου, όσο και στην Επιτροπή Υπουργών, και για την κατάφωρη περιφρόνηση των αποφάσεων του Δικαστηρίου και των αντίστοιχων υποχρεώσεών της (Τουρκίας) με βάση τη Σύμβαση, και να παροτρύνουν τις τουρκικές αρχές να πληρώσουν άμεσα τη δίκαιη αποζημίωση και τον τόκο όπως έχει διατάξει το Δικαστήριο”.

Σε ό,τι αφορά το θέμα των αγνοουμένων η Κυπριακή Δημοκρατία ζητά από την Επιτροπή Υπουργών να καλέσει την Τουρκία να παρέχει άμεση και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλες τις στρατιωτικές ζώνες για έρευνες από τη ΔΕΑ και να καλέσει την Τουρκία να παρέχει πλήρη πληροφόρηση από εκθέσεις και στρατιωτικά αρχεία που έχει στην κατοχή της και που έχουν πληροφορίες για χώρους ταφής, περιλαμβανομένων λειψάνων που έχουν μετακινηθεί και χώρων όπου πιθανόν να έχουν μετακινηθεί λείψανα, και πληροφορίες που προέρχονται από την περίοδο της εκκαθάρισης των πεδίων των μαχών.

Επίσης να καλέσει την Τουρκία να λάβει συγκεκριμένα θετικά βήματα για αποτροπή οποιασδήποτε μελλοντικής μετακίνησης λειψάνων και παρέμβασης σε χώρους ταφής.

Στο υπόμνημα αναφέρεται μεταξύ άλλων πως η Κυπριακή Δημοκρατία αναγνωρίζει ότι τα μέτρα και οι περιορισμοί που έχουν ληφθεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού μπορεί να έχουν επηρεάσει, σε ένα βαθμό, την εργασία της ΔΕΑ επί του εδάφους. Επίσης να καλέσει την Τουρκία να υιοθετήσει μια γνήσια και ενεργητική προσέγγιση στη διερεύνηση της τύχης, του πού βρίσκονται και των συνθηκών εξαφάνισης όλων των αγνοουμένων.

Ωστόσο, σημειώνεται, η άσχημη απόδοση το 2020 σε σχέση με τον ρυθμό που εντοπίζονται χώροι ταφής και που ανευρίσκονται και ταυτοποιούνται λείψανα αγνοουμένων παραλληλίζεται με τα απογοητευτικά αποτελέσματα των πρόσφατων χρόνων.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται, το 2015 εντοπίστηκαν τα λείψανα 49 Ε/κ αγνοουμένων. Από τότε οι αριθμοί των Ε/κ αγνοουμένων των οποίων ανευρέθηκαν τα λείψανα είναι πολύ μικρότεροι: 15 το 2016, 23 το 2017, 7 το 2018, 27 το 2019 και 8 το 2020.

Στο υπόμνημα γίνεται λόγος για σοβαρά εμπόδια στην εργασία της ΔΕΑ που οφείλονται στην Τουρκία όπως η άρνηση πρόσβασης σε στρατιωτικές και άλλες περιοχές, η μη παροχή κρίσιμων πληροφοριών που η Τουρκία έχει στη διάθεσή της, περιλαμβανομένων αυτών από στρατιωτικά αρχεία, και η μη προστασία γνωστών ή πιθανών χώρων ταφής.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,