Ρυθμίσεις από Υπουργείο Εργασίας για επισκέψεις σε ιδρύματα ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στα έκτακτα μέτρα που λαμβάνει για αντιμετώπιση του Κορωνοϊού COVID-19 και για προστασία των ηλικιωμένων και άλλων ευπαθών ομάδων, ενημερώνει το κοινό ότι από την Πέμπτη 21η Μαΐου 2020 και για όσο διάστημα θα βρίσκονται σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα του κράτους, σύμφωνα με το διάταγμα στο πλαίσιο του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου από τον Υπουργό Υγείας, θα συνεχίσουν να ισχύουν οι πιο κάτω ρυθμίσεις:

-Οι Κρατικές, Ιδιωτικές και Κοινοτικές Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων / Φροντιστές, τα Κρατικά Ιδρύματα Παιδικής και Εφηβικής Προστασίας, καθώς επίσης και οι Δομές 24ωρης Φροντίδας ΑμεΑ, θα δέχονται επισκέψεις ως ακολούθως :

Για κάθε ένοικο, επιτρέπεται η επίσκεψη ενός συγγενικού προσώπου, μέχρι δύο φορές την εβδομάδα, μετά από εκ των προτέρων διευθέτηση με τον ιδιοκτήτη ή/και διαχειριστή των Κρατικών, Ιδιωτικών και Κοινοτικών Στεγών Ηλικιωμένων και Αναπήρων, Κρατικών Ιδρυμάτων Παιδικής και Εφηβικής Προστασίας, καθώς επίσης και Δομών 24ωρης Φροντίδας ΑμεΑ, για καθορισμό της ημέρας και ώρας επίσκεψης, καθώς και την χρονική διάρκεια της παραμονής του επισκέπτη στο χώρο, ώστε να μην υπερβαίνει η επίσκεψη την μια ώρα. Η ρύθμιση θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στους χώρους, νοουμένου ότι θα συνεχίσουν να λαμβάνονται όλα τα μέτρα προφύλαξης που εξαγγέλθηκαν από το Υπουργείο Υγείας. Νοείται ότι, οι έξοδοι των ενοίκων από τη Στέγη θα περιοριστούν στις άκρως απαραίτητες και θα λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης που εξαγγέλθηκαν από το Υπουργείο Υγείας.

-Τα Κέντρα Ενηλίκων που λειτουργούν σε ημερήσια βάση και εξυπηρετούν άτομα με αναπηρία ή ηλικιωμένα άτομα, θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους, λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης που εξαγγέλθηκαν από το Υπουργείο Υγείας. Στις περιπτώσεις που το Κέντρο χρησιμοποιεί μεταφορικό μέσο για την μεταφορά των ατόμων αυτών, να ακολουθούνται οι οδηγίες του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και του Υπουργείου. Στο παρόν στάδιο και μέχρι νεότερων οδηγιών, απαγορεύεται η διεξαγωγή εκδρομών ή άλλων επισκέψεων εκτός του  χώρου του Κέντρου Ενηλίκων.

Νοείται ότι οι Κρατικές, Ιδιωτικές και Κοινοτικές Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων / Φροντιστές, τα Κρατικά Ιδρύματα Παιδικής και Εφηβικής Προστασίας, οι Δομές 24ωρης Φροντίδας ΑμεΑ, καθώς επίσης και τα Κέντρα Ενηλίκων μπορούν να χρησιμοποιούν κλιματιστικές μονάδες, νοουμένου ότι θα εφαρμόζουν τα μέτρα προστασίας  με τίτλο: «Προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης της δημόσιας υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων» που έχουν ανακοινωθεί από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

-Οι Κατ’ Οίκον Φροντιστές και οι Υπηρεσίες Κατ’ Οίκον Φροντίδας θα συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες στους εξυπηρετούμενους νοουμένου ότι θα λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης που εξαγγέλθηκαν από το Υπουργείο Υγείας.

-Οι Κατ΄ Οίκον Παιδοκόμοι μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες μόνο μέχρι σε τρία (3) παιδιά και μόνο στις περιπτώσεις που τα παιδιά δεν έχουν άλλο υποστηρικτικό περιβάλλον για να αναλάβει την φροντίδα τους, νοουμένου ότι θα λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης που εξαγγέλθηκαν από το Υπουργείο Υγείας. Τα παιδιά να παραδίνονται από τους γονείς στην είσοδο της κατοικίας και να αποφεύγεται η είσοδός τους στην κατοικία. 

Ο κατάλογος με τις εγκεκριμένες από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Κατ΄ Οίκον Παιδοκόμους, βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και είναι διαθέσιμος στα Επαρχιακά Γραφεία Ευημερίας, και προτρέπονται οι γονείς / κηδεμόνες των παιδιών να επιλέγουν άτομα από τον εγκεκριμένο κατάλογο.

Για υποστήριξη ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε µε τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Ευημερίας τα τηλέφωνα των οποίων βρίσκονται στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση central.sws@sws.mlsi.gov.cy.

Σημειώνεται ότι, για τους Κρατικούς Παιδοκομικούς Σταθμούς παγκύπρια, τους Βρεφοπαιδοκομικούς Σταθμούς και τα Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών παγκύπρια, που λειτουργούν είτε από Ιδιώτες, είτε από Μη Κυβερνητικούς Φορείς,  έχουν ήδη εκδοθεί ξεχωριστές ανακοινώσεις. 

Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,