Υλοποίηση της Α’ φάσης του Εθνικού Σχεδίου Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ανακοινώνει την υλοποίηση της Α’ φάσης του Εθνικού Σχεδίου Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων. Ορόσημο στην πορεία εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποτελεί το έργο των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, μία μεταρρύθμιση νευραλγικής σημασίας, με άμεσα και πολυδιάστατα οφέλη για το κράτος, την οικονομία και την κοινωνία. Πέραν της εξοικονόμησης πόρων, της απλοποίησης διαδικασιών και της αύξησης της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, επιτυγχάνεται πρωτίστως η αύξηση της ταχύτητας και η βελτίωση  της ποιότητας εξυπηρέτησης που παρέχεται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων προνοεί την χρήση δύο πιστοποιητικών:

(α) ηλεκτρονικής ταυτοποίησης για σκοπούς πρόσβασης σε πληροφοριακά συστήματα και

(β) εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, με την ίδια νομική ισχύ με την ιδιόχειρη υπογραφή. Με την υλοποίηση του έργου, θα μπορούν να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά – χωρίς φυσική παρουσία – εργασίες και συναλλαγές από κρατικές υπηρεσίες, όπως υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών, καθώς και άλλες τραπεζικές, επιχειρηματικές ή και ιδιωτικής φύσεως συναλλαγές, εντός και εκτός συνόρων, με ευκολία, ευελιξία και ασφάλεια. Η έκδοση των πιστοποιητικών θα γίνεται από Εγκεκριμένους Παρόχους Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης.

Στο παρόν στάδιο προωθείται η εφαρμογή χρήσης της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, με διάρκεια ενός έτους. Το ολοκληρωμένο έργο αναμένεται να εφαρμοστεί περί τα τέλη του χρόνου, με τη θέσπιση των απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων, οπόταν και θα τεθεί στη διάθεση των πολιτών η ολοκληρωμένη ηλεκτρονική ταυτότητα, με διάρκεια τρία χρόνια και με δικαίωμα ανανέωσης.

Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου, η Κυβέρνηση, μέσω του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, προχώρησε σήμερα στην υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης με τον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου, με στόχο τη δημιουργία συνεργειών για τη διευκόλυνση και διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και παροχή υπηρεσιών στον τραπεζικό τομέα. Ο τραπεζικός τομέας, μετά την υπογραφή του σχετικού Μνημονίου, προχωρεί σε σχεδιασμό αξιοποίησης των νέων εργαλείων και μάλιστα στο εγγύς μέλλον.

Αναφερόμενος στην από κοινού υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκος Κόκκινος, μεταξύ άλλων, σημείωσε: «Η σημερινή υπογραφή του Μνημονίου με τον Σύνδεσμο Τραπεζών, ανοίγει τον δρόμο για ευρεία χρήση του ισχυρού αυτού εργαλείου, καταλύτη στην πορεία εκσυγχρονισμού και ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους, που απώτερο σκοπό έχει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του Κύπριου πολίτη. Τραπεζικές συναλλαγές, επιχειρηματικές ή και ιδιωτικές συμφωνίες, αλλά κυρίως, οι συναλλαγές του πολίτη με το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών θα μπορούν σύντομα να διεκπεραιώνονται, με το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και αξιοπιστίας, από όπου και αν βρίσκεται κανείς. Ειδικότερα σε μία εποχή όπου η ανάγκη για μείωση της φυσικής παρουσίας θεωρείται πλέον προϋπόθεση για διαφύλαξη της υγείας των πολιτών».

Μέσω της υλοποίησης τέτοιων κρίσιμων έργων υποδομής, αλλά και μέσω αποτελεσματικών συνεργειών με τον ιδιωτικό τομέα, δρομολογούνται με σταθερά βήματα οι σχεδιασμοί για πλήρη υλοποίηση της ψηφιακής στρατηγικής της Πολιτείας, που, με τη σειρά της, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο ενός σύγχρονου και λειτουργικού κράτους και μίας δυναμικής και ανταγωνιστικής οικονομίας.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,