Χαιρετισμός Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κας Αναστασίας Ανθούση στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια

Αρχικά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να βρίσκομαι μαζί σας στην φετινή Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου σας, ενός Συνδέσμου που έχει καθιερωθεί στην κυπριακή κοινωνία, έχοντας επιδείξει μακροχρόνιο και πολυεπίπεδο εθελοντικό έργο στον τομέα της πρόληψης και της αντιμετώπισης της βίας στην οικογένεια.

Η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που στη σύγχρονη κοινωνία λαμβάνει πολυεπίπεδες διαστάσεις. Για την αντιμετώπισή της απαιτούνται βαθιές κοινωνικές τομές, και ολιστική προσέγγιση, αφού η βία στην οικογένεια περιλαμβάνει διάφορες μορφές βίας, όπως είναι η ψυχολογική, η σωματική, η λεκτική και η σεξουαλική.

Μέσα από τη σύσταση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, η Κυβέρνηση δείχνει έμπρακτα την πρόθεσή της να εστιάσει στοχευμένα στα προβλήματα της κοινωνίας και να επενδύσει σε δράσεις με ουσιαστικές παρεμβάσεις, με τελικό αποδέκτη τα θύματα βίας, την ενδυνάμωση και τη στήριξή τους.

Αναβαθμίζοντας τα Προγράμματα που βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή, αλλά και εισάγοντας νέες μεθόδους και πρακτικές για περιορισμό του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας, απαραίτητη είναι η συνεργασία με τις εθελοντικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ενισχύοντας τις συνέργειες με εθελοντικές οργανώσεις, και με την υλοποίηση των προγραμμάτων της Κυβέρνησης, η πρόθεσή μας είναι πρωτίστως να προστατεύσουμε τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και, μέσα από την σωστή επιμόρφωση ολόκληρης της κοινωνίας, να αναπτύξουμε υγιείς συνθήκες, που θα αποτρέψουν τη μεγέθυνση του πολυδιάστατου αυτού προβλήματος.

Εξάλλου, η ανάγκη για να ενσκήψουμε στο διαχρονικό πρόβλημα της βίας στην οικογένεια είναι πιο επιτακτική από ποτέ για όλες τις σύγχρονες κοινωνίες. Εν μέσω των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που διαμόρφωσε η υγειονομική κρίση του κορωνοϊού, διαφάνηκε πως το πρόβλημα λαμβάνει διαστάσεις, πλήττοντας ιδιαίτερα τις γυναίκες και τα παιδιά. Χαρακτηριστικά και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταγράφηκε αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας. Πιο συγκεκριμένα, στη χώρα μας, τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας παρουσίασαν αύξηση κατά περίπου 30%, γεγονός που κρούει καμπανάκι για άμεση εφαρμογή αποτελεσματικών ενεργειών.

Αγαπητοί φίλοι,

Θα ήθελα να μεταφέρω την προσωπική μου βούληση και την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης για συνέχιση του έργου που επιτέλεσε το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπό την καθοδήγηση της Υπουργού, κας Ζέτας Αιμιλιανίδου, και περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας μας με τον ΣΠΑΒΟ. Είμαι βέβαιη ότι με την στήριξη και τη συνεργασία σας, θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους που έχουν τεθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό του προβλήματος της ενδοοικογενειακής βίας.

Ευχαριστώντας σας για το έργο σας και τη στήριξη που προσφέρετε στις κρατικές πρωτοβουλίες, εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της Γενικής σας Συνέλευση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,