Χαιρετισμός της Υπ. Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπ. Παιδείας και τον Πρόεδρο της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων

Η χρήση και η διάδοση των ναρκωτικών, φαινόμενο με πολλαπλά αίτια και ποικίλες διαστάσεις, πλήττει και τη δική μας κοινωνία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η χρήση παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών έχει σοβαρές και βαθιές επιπτώσεις στην κοινωνία και τη νεολαία μας. Ως τέτοιο, επιτάσσει τη συνεργασία όλων των φορέων για την αντιμετώπισή του, τη μείωση της ζήτησης και  της προσφοράς των ναρκωτικών, τη θεραπεία, την εξάλειψη του κοινωνικού στιγματισμού, τον αποστιγματισμό και την κοινωνική επανένταξη των ουσιοεξαρτωμένων.

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων της ουσιο-εξάρτησης αποτελεί για την Κυβέρνηση  θέμα ύψιστης προτεραιότητας. Τα τελευταία χρόνια αναπτύξαμε σειρά θεσμικών, διοικητικών και νομοθετικών πρωτοβουλιών και μέτρων για πρόληψη και καταπολέμηση της διακίνησης και της εμπορίας ναρκωτικών αλλά και για τη στήριξη και την κοινωνική επανένταξη των ουσιοεξαρτώμενων χρηστών.

Σε ότι αφορά τους καταδικασθέντες χρήστες παράνομων ουσιών εξάρτησης, αυτοί  τυγχάνουν πλέον θεραπευτικής υποστήριξης και αντιμετωπίζονται περισσότερο ως άτομα που χρήζουν θεραπείας παρά ως παραβάτες του νόμου και εγκληματίες. Eντός των Φυλακών λειτουργεί από το 2015 το ανοικτό Πρόγραμμα Απεξάρτησης που απευθύνεται σε όλους τους κρατούμενους, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις ουσίες εξάρτησης.

Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με τη Θεραπευτική Κοινότητα της Αγίας Σκέπης, κρατούμενοι των Φυλακών εντάσσονται στα προγράμματά της για απεξάρτηση και θεραπεία, με αναστολή έκτισης ποινής. Eπίσης, νεαροί και ανήλικοι παραβάτες-χρήστες ουσιών εξάρτησης των οποίων η εξάρτηση είναι σε τέτοιο βαθμό, ώστε να οδηγεί σε δυσλειτουργική συμπεριφορά αποστέλλονται για θεραπεία στο Κέντρο Εσωτερικής Θεραπείας Ανηλίκων/Νεαρών.

Έχουμε αναπτύξει πρωτοβουλίες και έχουμε νομοθετήσει την εναλλακτική θεραπευτική μεταχείριση των χρηστών ουσιών εξάρτησης και την παραπομπή τους σε κέντρα απεξάρτησης και αποθεραπείας αντί της ποινικής τους καταδίκης και του εγκλεισμού τους στη Φυλακή.

Θυμίζω επίσης την ανθρωποκεντρική προσέγγιση που ακολουθεί η Αστυνομία σε σχέση με τους νεαρούς συλληφθέντες χρήστες, τους οποίους παραπέμπει σε θεραπευτικά προγράμματα και όχι στη φυλακή. Η Υπηρεσία Λειτουργών Κοινωνικής Παρέμβασης της Υ.ΚΑ.Ν. είναι σήμερα ο πρώτος φορέας παραπομπής χρηστών και ουσιο-εξαρτημένων σε θεραπευτικά προγράμματα.

Η εφαρμογή του μοντέλου αυτού προσβλέπει εκτός της βοήθειας του ατόμου και στη μείωση της εγκληματικότητας μακροχρόνια, αφού ο χρήστης ουσιο-εξαρτημένος απεγκλωβίζεται μέσω της θεραπείας από την παράνομη δραστηριότητα.

Σήμερα είμαστε εδώ για να προσθέσουμε έναν πολύ σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα των μέτρων και των πρωτοβουλιών που έχουμε λάβει με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Παράνομων Ουσιών Εξάρτησης στο Σχολείο, που παρουσιάζεται σήμερα. Το σημαντικό αυτό Πρωτόκολλο είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. Αναμένεται ότι θα καταστήσει συστηματικότερη, περισσότερο  λειτουργική και πιο αποτελεσματική  τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών τόσο για πρόληψη και αντιμετώπιση της χρήσης και διακίνησης παράνομων ουσιών εξάρτησης σε όλα τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και για την παροχή βοήθειας και στήριξης στα παιδιά.

Βασικός στόχος του Πρωτοκόλλου είναι η  πλήρης και σαφής καταγραφή των ενεργειών, στις οποίες οφείλει να προβαίνει, το προσωπικό των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και τα μέλη της ΥΚΑΝ , για σκοπούς πρόληψης και αντιμετώπισης των συμπεριφορών εξάρτησης από μαθητές ή και μαθήτριες στο σχολείο,  έτσι ώστε να καταστεί αποτελεσματική η μεταξύ τους συνεργασία.

Κατά συνέπεια, όλα τα συνεργαζόμενα μέρη, με βάση σαφείς οδηγίες για κάθε θεματική ξεχωριστά που περιγράφεται στο Πρωτόκολλο, όπως έλεγχος των χώρων εντός και περιμετρικά των σχολείων, υποψία ύπαρξης/διακίνησης ουσιών στο σχολείο, υποψία μαθητή/-τριας για χρήση, καταγγελία για κατοχή, διακίνηση, μαθητής/-τρια με πρόβλημα χρήσης που ζητά βοήθεια, σύλληψη/ανάκριση/ποινική δίωξη μαθητών/-τριών,   θα είναι σε θέση από τούδε και στο εξής να γνωρίζουν εκ των προτέρων, τις ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν προκειμένου να αντιμετωπιστεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό η διακίνηση εξαρτησιογόνων ουσιών στα σχολεία μας.

Στο ίδιο πλαίσιο, ευελπιστώ ότι σύντομα η Βουλή θα ψηφίσει το νομοσχέδιο για εγκαθίδρυση ζώνης ελεύθερης από ναρκωτικά γύρω από τα σχολεία (drug free zones). Στο νομοσχέδιο, το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών σε ακτίνα 500 μέτρων γύρω από τα σχολεία καθίσταται ιδιαίτερα σοβαρό και αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα κατά την επιμέτρηση της ποινής.

Σε  κάθε περίπτωση είμαστε πεπεισμένοι ότι η επίτευξη του στόχου της πρόληψης και καταστολής της εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών απαιτεί συλλογική και συνεχή εγρήγορση εκ μέρους όλων μας. Εμείς, ως εκτελεστική εξουσία, εντατικοποιούμε τα μέτρα πρόληψης, καταστολής της διακίνησης και εμπορίας παράνομων ουσιών στα σχολεία και σε όλους τους κοινωνικούς χώρους, στηρίζοντας το έργο της Αστυνομίας. Μεριμνούμε ταυτόχρονα να εγκαθιδρύσουμε προσβάσιμες υπηρεσίες για απεξάρτηση και απεγκλωβισμό από όλες τις ουσίες εξάρτησης για τους χρήστες ουσιών εξάρτησης, ιδίως για τους ανήλικους και τους νεαρούς.

Στόχος και επιδίωξή μας, είναι τα παιδιά μας να είναι δημιουργικά, να έχουν κριτική σκέψη, άποψη, αυτοπεποίθηση και να αντιστέκονται σε αρνητικές συνήθειες, όπως είναι η χρήση ουσιών. Μέλημά μας είναι η δημιουργία κοινωνικών συνθηκών, όπου όλα τα παιδιά και οι νέοι θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες υγιών εναλλακτικών δραστηριοτήτων και θα ζουν και θα δημιουργούν σε ένα σχολικό, κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον, που θα αποτρέπει τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών.

Με την ευκαιρία της σημερινής εδώ παρουσίας μας, θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Υπουργό της Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και τον Πρόεδρο της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων και τους συνεργάτες του καθώς και την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών, για την συνεισφορά και την συνεργασία τους στην επίτευξη των κοινών μας στόχων.   

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,