Β. Σωτηρόπουλος: Αντίθετη στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο η αναγραφή της “Διαγωγής στα απολυτήρια”

Διαβάστε την ανάρτηση του Δικηγόρου Βασίλη Σωτηρόπουλου αναφορικά με την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε σχέση με την αναγραφή της “διαγωγής” στους τίτλους σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης :Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,