Τροποποιητικός Νόμος του Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου 2007 (188(Ι)/2007)

Προς ενημέρωση Μελών του ΠΔΣ

Στο πιο κάτω σύνδεσμο, θα βρείτε τον Νόμο που τροποποιεί τους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους του 2007 έως 2019, που δημοσιεύτηκε στις 23.02.2021 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας: 

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/6BA67AF54D96CDAEC22586850048CA44/$file/4809%2023%202%202021%20PARARTHMA%201o%20MEROS%20I.pdf

Ανακοίνωση Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

24 Φεβρουαρίου 2021

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,