Τροποποίηση των Περί Αλιείας Κανονισμών – Δείτε την ισχύουσα νομοθεσία

Με αφορμή την πρόσφατη τροποποίηση των Περί Αλιείας Κανονισμών (ΚΔΠ 416/2019), το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, επισημαίνει στο κοινό κάποιες από τις νέες πρόνοιες που τέθηκαν σε ισχύ σε σχέση με την ερασιτεχνική αλιεία:

  • Η άδεια ερασιτεχνικής αλιείας είναι ατομική και η ισχύς της δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένο σκάφος.
  • Απαγορεύεται οποιαδήποτε αλιευτική μέθοδος ή αλιευτικό εργαλείο δεν περιγράφεται στις διατάξεις των περί αλιείας Νόμου και Κανονισμών, καθώς και στους όρους της ερασιτεχνικής άδειας αλιείας, με εξαίρεση την άσκηση ερασιτεχνικής αλιείας με αγκίστρι και πετονιά από την ακτή.
  • Απαγορεύεται η κατοχή ψαριών ερασιτεχνικής αλιείας από τα οποία δεν έχει αποκοπεί ο άνω λοβός του ουραίου πτερυγίου, ενώ απαγορεύεται η οποιασδήποτε άλλης μορφής επεξεργασία αλιευμάτων ερασιτεχνικής αλιείας επί του σκάφους (πλην του εκσπλαχνισμού και της απολέπισης), καθώς και η εμπορική εκμετάλλευσή τους και η κατοχή τους σε οποιοδήποτε χώρο διεξαγωγής εμπορικών συναλλαγών αλιευτικών προϊόντων.
  • Στο πλαίσιο της ερασιτεχνικής αλιείας με σκάφος απαγορεύεται η αλιεία ανά αλιευτική εξόρμηση και ανά εικοσιτετράωρο πέραν των:

(i) 10 κιλών συνολικά ή

(ii) 5 κιλών και ενός ατόμου ανεξαρτήτως βάρους ή

(iii) τριών ατόμων μακρύπτερου τόνου (Thunnus alalunga) ανά αδειούχο αλιέα επί του σκάφους με μέγιστο αριθμό ατόμων τα 9 ή

(iv) τριών ατόμων μακρύπτερου τόνου και 5 κιλών άλλων ειδών,

ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού αδειούχων αλιέων στο σκάφος.

Στα πλαίσια της ερασιτεχνικής αλιείας με ψαροπαγίδες χωρίς τη χρήση σκάφους, επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι τεσσάρων ψαροπαγίδων στο βυθό της θάλασσας εκτός των περιοχών λουομένων  και μόνο αφού εξασφαλιστεί προηγουμένως ειδική άδεια από το ΤΑΘΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους των αδειών αλιείας ανά τύπο άδειας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΤΑΘΕ.

Ανακοίνωση Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών

Print Friendly, PDF & Email