Τροποποιήθηκε το άρθρο 4 του Περί Δικηγόρων Νόμου

Δημοσιευτήκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 17 Ιουλίου 2020, ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020 :

Print Friendly, PDF & Email