Τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα (Ποινικά Αδικήματα εναντίον της Προσωπικής Ελευθερίας)

Τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα επιφέρει ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 190(Ι) του 2021 που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 21.12.2021. Ειδικότερα:

1.Το άρθρο 246 του βασικού νόμου (Ορισμός αρπαγής από νόμιμη κηδεμονία) τροποποιείται με τη διαγραφή σε αυτό της φράσης «κάτω των δεκατεσσάρων χρόνων προκειμένου για άντρα, ή» (δεύτερη γραμμή) και της φράσης «προκειμένου για γυναίκα» (τρίτη γραμμή).

Νέα διατύπωση: Όποιος αφαιρεί ή παρασύρει σε διαφυγή ανήλικο που έχει ηλικία κάτω των δεκατεσσάρων χρόνων προκειμένου για άντρα, ή κάτω των δεκαέξι χρόνων προκειμένου για γυναίκα ή πρόσωπο που έχει κλονισμένο το λογικό, από τη φύλαξη του νόμιμου κηδεμόνα του, χωρίς τη συναίνεση τέτοιου κηδεμόνα, θεωρείται ότι αρπάζει τον ανήλικο ή τέτοιο πρόσωπο από το νόμιμο κηδεμόνα του.

2.Το άρθρο 247 του βασικού νόμου (ορισμός απαγωγής) τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτό, αμέσως μετά τη λέξη «βία» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «ή απειλή βίας».

Νέα διατύπωση: Όποιος με βία ή απειλή βίας εξαναγκάζει ή με οποιαδήποτε απατηλά μέσα παρακινεί άλλο να φύγει από κάποιο τόπο, θεωρείται ότι απαγάγει το εν λόγω πρόσωπο.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Cyprus Legal News.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,