Το Συμβούλιο ενέκρινε προσωρινά μέτρα για επέκταση ισχύος αδειών στις μεταφορές και χαλάρωση χρέωσης λιμένων

Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ ενέκρινε προσωρινά μέτρα που επιτρέπουν την επέκταση της ισχύος ορισμένων πιστοποιητικών και αδειών στις οδικές, σιδηροδρομικές και πλωτές μεταφορές, και χαλαρώνοντας τους κανόνες για τη χρέωση πλοίων για τη χρήση λιμενικών υποδομών.

Ο κανονισμός που επιτρέπει την παράταση της ισχύος των πιστοποιητικών και των αδειών θα υποστηρίξει εκείνους τους μεταφορείς, τους ιδιώτες και τις εθνικές διοικήσεις που, λόγω των περιορισμών του κορωνοϊού, δυσκολεύονται να εκπληρώσουν ορισμένες διοικητικές διατυπώσεις πριν από τη λήξη των σχετικών προθεσμιών. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για άδειες οδήγησης, τεχνικούς ελέγχους για μηχανοκίνητα οχήματα και πιστοποιητικά πλοιάρχων.

Ορισμένοι περιοδικοί έλεγχοι στους τομείς των οδικών, σιδηροδρομικών, εσωτερικής ναυσιπλοΐας και ναυτιλίας θα αναβληθούν προσωρινά, καθώς ενδέχεται να μην είναι εφικτοί στις τρέχουσες συνθήκες.

Το κείμενο λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι, λαμβανομένων υπόψη των διαφορών στην εξάπλωση της πανδημίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, ορισμένα κράτη μέλη είναι σε θέση να συνεχίσουν να χορηγούν συγκεκριμένες άδειες ή πιστοποιητικά, ενώ άλλα δυσκολεύονται ή είναι αδύνατα να το πράξουν. Ωστόσο, ακόμη και αν μια χώρα συνεχίσει να εκδίδει τις ίδιες τις άδειες, θα πρέπει να αποδεχτεί άδειες που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος το οποίο έχει χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα παράτασης της ισχύος τους. Αυτό θα συμβάλει στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και των συνεχιζόμενων διασυνοριακών δραστηριοτήτων.

Η τροποποίηση του κανονισμού για τις λιμενικές υπηρεσίες θα συμβάλει στην οικονομική βιωσιμότητα των φορέων εκμετάλλευσης πλοίων στο πλαίσιο της πανδημίας παρέχοντας ευελιξία στον υφιστάμενο κανόνα που απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι επιβάλλεται τέλος λιμενικής υποδομής. Η τροπολογία θα δώσει στους λιμένες τη δυνατότητα να παραιτηθούν, να αναστείλουν, να μειώσουν ή να αναβάλουν τις χρεώσεις για τους χρήστες λιμένων που οφείλονται μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 31 Οκτωβρίου 2020.

Η ψηφοφορία του Συμβουλίου για τους δύο κανονισμούς έγινε με γραπτή διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε χθες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε στις 15 Μαΐου 2020.

Και οι δύο νομικές πράξεις θα τεθούν σε ισχύ την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Η νομοθετική διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη για τις άλλες δύο προτάσεις στο πακέτο έκτακτης ανάγκης για τις μεταφορές που υπέβαλε η Κομισιόν στις 29 Απριλίου 2020, οι οποίες αφορούν την αεροπορία και την τέταρτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,