Το Δικαστήριο απέρριψε κι άλλη αγωγή καταθέτη σε σχέση με την απομείωση καταθέσεων το 2013

Η επιλογή της εξυγίανσης της Λαϊκής Τράπεζας, δυνάμει σχετικής νομοθεσίας ήταν ουσιαστικά η καλύτερη για αποφυγή καταστροφικών συνεπειών για την κυπριακή οικονομία και κοινωνία γενικότερα, και η ενάγουσα καταθέτρια δεν τέθηκε σε χειρότερη θέση απ’ ό,τι θα βρισκόταν εάν δεν επιλέγονταν τα μέτρα εξυγίανσης που λήφθηκαν από το Κράτος στην πρώην Λαϊκή Τράπεζα, δυνάμει του «περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013». Τα πιο πάνω αναφέρει, μεταξύ άλλων, απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2023, με την οποίαν απέρριψε αγωγή για τη συνταγματικότητα των μέτρων εξυγίανσης του 2013, η οποία στρεφόταν εναντίον της πρώην Λαϊκής Τράπεζας, της Κεντρικής Τράπεζας και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο απέρριψε όλες τις αξιώσεις της ενάγουσας και επιδίκασε έξοδα προς όφελος των εναγόμενων.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας την υπόθεση χειρίστηκαν η Δικηγόρος της Δημοκρατίας κα Ζακελίνα Ερωτοκρίτου και ο Δικηγόρος κ. Άγγελος Παναγή.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,