Το ΔΕΕ δεν είναι αρμόδιο για την επίλυση της συνοριακής διαφοράς Σλοβενίας – Κροατίας

“Δεν είναι αρμόδιο για την επίλυση της συνοριακής διαφοράς Σλοβενίας – Κροατίας”, αποφάνθηκε σήμερα το Δικαστήριο της ΕΕ, καλώντας τα δύο κράτη μέλη “να συνεργάζονται πιστά για την εφαρμογή μιας οριστικής νομικής λύσης σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο επί της  διαφοράς αυτής”.

Αναλυτικά: “προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα του καθορισμού των κοινών συνόρων μετά τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας τους το 1991 από την Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, η Κροατία και η Σλοβενία συνήψαν τον Νοέμβριο του 2009 σύμβαση διαιτησίας”, αναφέρει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. “Δυνάμει αυτής της σύμβασης, η οποία τέθηκε σε ισχύ ένα χρόνο αργότερα, τα δυο κράτη δεσμεύτηκαν να υποβάλουν τη διαφορά αυτή σε διαιτητικό δικαστήριο η απόφαση του οποίου θα δεσμεύει και τα δύο μέρη”, σημειώνει.

Όπως υπενθυμίζει “το 2017, το διαιτητικό δικαστήριο εξέδωσε οριστική διαιτητική απόφαση με αντικείμενο τον καθορισμό των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων των δύο κρατών, της οποίας, όμως, την ισχύ και επομένως κάθε δεσμευτικό αποτέλεσμα αμφισβήτησε η Κροατία”. “Στις 16 Μαρτίου 2018”, σημειώνει το ΔΕΕ, “η Σλοβενία κίνησε τη διαδικασία του άρθρου 259 ΣΛΕΕ, υποβάλλοντας στην Κομισιόν καταγγελία για παράβαση, από την Κροατία, του δικαίου της Ένωσης”.

“Η Κομισιόν δεν διατύπωσε αιτιολογημένη γνώμη εντός της προθεσμίας των τριών μηνών που προβλέπεται στο άρθρο 259 ΣΛΕΕ και τον Ιούλιο του 2018, η Σλοβενία άσκησε την παρούσα προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ”, υπενθυμίζει το ΔΕΕ.

“Με τη σημερινή του απόφαση το Δικαστήριο αποφαίνεται ότι δεν είναι αρμόδιο να εκδικάσει την προσφυγή και να αποφανθεί επί της συνοριακής διαφοράς μεταξύ Σλοβενίας και Κροατίας”, ξεκαθαρίζει και διευκρινίζει ότι “ωστόσο, τα δύο Κράτη Μέλη έχουν την υποχρέωση, βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ, να συνεργάζονται πιστά για την εφαρμογή μιας οριστικής νομικής λύσης σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο επί της  διαφοράς αυτής”.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,