Την Τετάρτη στην Επ. Νομικών η τροποποίηση της νομοθεσίας για τις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τα διατάγματα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συζητά την Τετάρτη, στην παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Σαββίδη τα  νομοσχέδια για αύξηση των προστίμων σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα διατάγματα του Υπ. Υγείας. Τα νομοσχέδια αναμένεται ότι θα κατατεθούν για να ψηφιστούν με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος στην επερχόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής.

Με βάση γραπτή δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης μετά την έγκριση των νομοσχεδίων από το Υπουργικό Συμβούλιο τα νομοσχέδια προνοούν αύξηση της προβλεπόμενης ποινής για παραβιάσεις του περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου σε φυλάκιση μέχρι 1 χρόνο και/ή πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις €50.000, ενώ η ποινή που τώρα προβλέπεται είναι μέχρι 6 μήνες φυλάκιση και/ή πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις €3.000,

Το εξώδικο πρόστιμο των €300 διατηρείται και εισάγεται η δυνατότητα επιβολής αυξημένου εξώδικου προστίμου σε ιδιοκτήτη ή διαχειριστή επιχείρησης ή οποιουδήποτε άλλου χώρου όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες, σε περιπτώσεις παραβιάσεων Κανονισμών και/ή Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει του περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου.

Σύμφωνα με τα νομοσχέδια, στην περίπτωση της πρώτης παραβίασης, το εξώδικο πρόστιμο θα ανέρχεται σε €2.000, στην περίπτωση της δεύτερης παραβίασης σε €4.000 και της τρίτης σε  €8.000.

Σε περίπτωση τέταρτης διαδοχικής παραβίασης, σημειώνει, δύναται να ασκηθεί ποινική δίωξη, ενώ σε περίπτωση που ασκηθεί ποινική δίωξη είτε μετά την τρίτη φορά είτε και νωρίτερα αν τούτο κριθεί σκόπιμο, η κατηγορούσα αρχή θα μπορεί να καταχωρήσει  μονομερή αίτηση (ex parte) στο Δικαστήριο για έκδοση προσωρινού διατάγματος αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης ή της οικονομικής δραστηριότητας που διεξάγεται σε οποιοδήποτε υποστατικό ή χώρο.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, οι τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες λόγω της σταδιακής χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων και ως εκ τούτου, της προκύπτουσας πιεστικής ανάγκης για αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων υγιεινής από τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποφυγή οπισθοδρομήσεων.

Στην ημερήσια διάταξη της, η Επιτροπή έχει επίσης τη συνέχιση της συζήτησης επί των 3 νομοσχεδίων που αφορούν την αντιμετώπιση των εικονικών γάμων και άλλα τρία νομοσχέδια, που αφορούν τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα, του νόμου για τη λειτουργία των Δικαστηρίων και του νόμου για την άσκηση του επαγγέλματος του Δικηγόρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,