Διορισμός Λοττίδη – Καλλιτσιόνη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ

Την κα Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη, Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την κα Κατερίνα Καλλιτσιόνη, Λειτουργό του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διόρισε ως εκπροσώπους της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (Fundamental Rights Agency, FRA) το Υπουργικό Συμβούλιο κατά την τελευταία συνεδρία του. Με βάση την Απόφαση του Υπουργικού, η κα Στυλιανού-Λοττίδη διορίζεται ως τακτικό μέλος του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και του Διοικητικού Συμβουλίου του και η κα Καλλιτσιόνη ως αναπληρωματικό μέλος, αμφότερες με πενταετή, μη ανανεώσιμη θητεία (2020-2025). Η πρόταση είχε κατατεθεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Γιώργο Σαββίδη.

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ιδρύθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) με Αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2007 και λειτουργεί από την 1η Μαρτίου 2007 στη Βιέννη. Διαδέχεται νομικά το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας (EUMC), έχοντας αναλάβει τα νομικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και όλες τις οικονομικές δεσμεύσεις του Παρατηρητηρίου. Στόχος του Οργανισμού είναι να παρέχει στα θεσμικά Όργανα και τους Οργανισμούς της Κοινότητας, καθώς και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρωγή και εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα κατά την υλοποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας. Συναφώς, ο Οργανισμός συλλέγει δεδομένα σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα στους τομείς αρμοδιότητας της Κοινότητας που απαριθμούνται στο πολυετές πρόγραμμα-πλαίσιό του Οργανισμού, πενταετούς διάρκειας, και οι οποίοι περιλαμβάνουν την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και τις συναφείς μορφές μισαλλοδοξίας.

Με πληροφορίες από Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,