Προοπτικές ενίσχυσης της εθνικής πολιτικής απασχόλησης στην αγορά εργασίας εξέτασαν οι Υπουργοί Εργασίας της ΕΕ

Οι 27 Ευρωπαίοι Υπουργοί αρμόδιοι για την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις πραγματοποίησαν την Tρίτη τηλεσυνάντηση, κατά τη διάρκεια της οποίας αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το πώς θα ισχυροποιήσουν τις εθνικές πολιτικές απασχόλησης τις αγορές εργασίας, προκειμένου να ξεπεραστούν οι συνέπειες της πανδημίας COVID-19.

«Η τρέχουσα κρίση είχε τεράστιο αντίκτυπο στις εργασιακές μας συνήθειες – η απομακρυσμένη εργασία και οι ευέλικτες ώρες εργασίας έχουν γίνει ο κανόνας και η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών αυξάνεται», δήλωσε ο Josip Aladrović, Υπουργός Εργασίας και Συντάξεων της Κροατίας. Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε, είναι σημαντικό να διορθώσουμε τις πολιτικές μας. Σύμφωνα με τον ίδιο «μια πιο ανθεκτική οικονομία της ΕΕ απαιτεί καλύτερα εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Επομένως, πρέπει να επενδύσουμε ευρέως στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, ιδίως στην αναβάθμιση και τον επαναπροσδιορισμό εργαζομένων και εργαζομένων σε ολόκληρη την Ένωσή μας».

Η συζήτηση δομήθηκε γύρω από τις ερωτήσεις που ετοίμασε η Προεδρία και οι οποίες αφορούσαν τις διάφορες ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, όπως απομακρυσμένη εργασία, ευέλικτες ώρες εργασίας και καινοτόμες τεχνολογίες ΤΠΕ. Οι Υπουργοί κλήθηκαν να τοποθετηθούν αν θεωρούν ότι η συνέχιση της χρήσης τους στο μέλλον θα ήταν μακροπρόθεσμα επωφελής από οικονομική και κοινωνική άποψη. Κλήθηκαν επίσης να αναφέρουν ποια είναι τα σχέδιά τους σχετικά με την επανεκπαίδευση, λόγω των αλλαγών στον κόσμο της εργασίας που προκαλούνται από το COVID-19, καθώς και υπό το φως των συνεχιζόμενων ψηφιακών και πράσινων μεταβάσεων, αλλά και τι μέτρα λαμβάνουν για την προστασία και την προώθηση της ισότητας των φύλων, ειδικά σε σχέση με ευάλωτες ομάδες.

Οι Υπουργοί χαιρέτισαν την υιοθέτηση του πακέτου ανάκαμψης, αλλά τόνισαν ότι η κρίση COVID-19 προκάλεσε σοβαρές προκλήσεις στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής, ιδίως ως αποτέλεσμα της ευρείας χρήσης εργαλείων πληροφορικής, τηλεργασίας και τηλεδιάσκεψης. Οι Υπουργοί εντόπισαν την κοινωνική απομόνωση, την προστασία των δεδομένων, την υγεία των εργαζομένων και την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των εργαζομένων μεταξύ των πιο απαιτητικών ζητημάτων. Σε σχέση με τον ριζικό μετασχηματισμό των προτύπων εργασίας, πολλές αντιπροσωπίες τόνισαν την ανάγκη συνέχισης του κοινωνικού διαλόγου και τον σημαντικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν οι κοινωνικοί εταίροι σε αυτήν τη μετάβαση. Οι Υπουργοί τόνισαν επίσης ότι η τρέχουσα κρίση ενίσχυσε μόνο την ανάγκη για αναβάθμιση και επαναπροσδιορισμό ως τρόπους στήριξης της οικονομικής ανάκαμψης και της κοινωνικής συνοχής και για την οικοδόμηση μιας οικονομίας και κοινωνιών που θα ήταν πιο ανθεκτικές ενόψει των μελλοντικών προκλήσεων.

Σε σχέση με την ισότητα των φύλων, πολλοί Υπουργοί χαρακτήρισαν την ενδοοικογενειακή βία ως σοβαρό ζήτημα. Μοιράστηκαν εμπειρίες σχετικά με την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και την παροχή βοήθειας στα θύματα. Συμφώνησαν ευρέως ότι οι πολιτικές ανάκαμψης πρέπει να σχεδιαστούν λαμβάνοντας υπόψη την ισότητα των φύλων, ιδίως δεδομένου ότι οι γυναίκες έχουν εκτελέσει βασικά καθήκοντα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης στην υγεία. «Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, νοσοκόμες, υγειονομική περίθαλψη και κοινωνικοί λειτουργοί, και οι άτυποι εργαζόμενοι, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι γυναίκες, ήταν στην πρώτη γραμμή. Σε αυτήν την περίπτωση, το ζήτημα της ισότητας των φύλων γίνεται ακόμη πιο δύσκολο», δήλωσε η Vesna Bedeković, Υπουργός Δημογραφίας, Οικογένειας, Νεότητας και Κοινωνικής Πολιτικής της Κροατίας. «Η συζήτησή μας σήμερα έδειξε ότι, για να ανακάμψουμε από την κρίση, χρειαζόμαστε επαρκείς πολιτικές για την αντιμετώπιση μακροπρόθεσμων προβλημάτων, όπως η άνιση κατανομή των ευθυνών φροντίδας και το χάσμα στις αμοιβές μεταξύ των φύλων», πρόσθεσε.

Τέλος η Προεδρία ενημέρωσε τους 27 σχετικά με τη συνεχιζόμενη διαδικασία του Εξαμήνου και τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις του 2020.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email