ΥΠΕΣ: Ενημέρωσε τους ομόλογους τους για τις νομοθετικές αλλαγές στην πολιτική διαχείρισης αιτητών ασύλου

Σε τηλεδιάσκεψη που είχε με τους ομολόγους του, ο ΥΠΕΣ Νίκος Νουρής (Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας και Μάλτας), ο ΥΠΕΣ Νίκος Νουρής ήγειρε το φλέγον θέμα των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας και πρότεινε συγκεκριμένες αλλαγές που θα πρέπει να ενταχθούν στη νέα ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική που αναμένεται να επικυρωθεί κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Προεδρίας.

Ο κ. Νουρής επεξήγησε στους ομολόγους του τόσο τις επερχόμενες νομοθετικές αλλαγές στην πολιτική διαχείρισης των αιτητών ασύλου όσο και τα δημογραφικά οικονομικά προβλήματα που η χώρα μας αντιμετωπίζει. Έγινε ακόμα ιδιαίτερη αναφορά στις αφίξεις μεταναστών με τρομοκρατικό προφίλ αλλά και στα αυξανόμενα κρούσματα εγκληματικότητας ιδιαίτερα σε περιοχές που παρουσιάζουν ψηλό βαθμό γκετοποιησης.

Κοινή θέση των πέντε, η αναγκαιότητα για αλλαγές στην ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική και παραχώρηση χαλαρώσεων στα κράτη πρώτης γραμμής όταν αυτά βρίσκονται κάτω από καθεστώς υπέρμετρων πιέσεων.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email