Υπουργός Παιδείας – Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων συζήτησαν για το νομοθετικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κα Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου και τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκο Κόκκινο.

Στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, απαντήθηκαν ερωτήματα που έχουν τεθεί από την Επίτροπο και επεξηγήθηκε η όλη ανάπτυξη του συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και παιδαγωγικής στήριξης του Υπουργείου.

Δείτε την ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη διενέργεια εξετάσεων/αξιολόγηση φοιτητών

Ο Υπουργός ενημέρωσε την Επίτροπο για τις διαδικασίες και όλες τις προϋποθέσεις που τηρούνται στο σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει αναπτυχθεί πρόσφατα, επεξηγώντας ότι δεν υπήρξε κάποια παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Ο κ. Κόκκινος, με τη σειρά του, ενημέρωσε την Επίτροπο για τις προδιαγραφές των προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται, και για τις προϋποθέσεις ασφαλούς χρήσης τους, διευκρινίζοντας ότι η Κυβέρνηση πρόκειται να εξασφαλίσει το συντομότερο και υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων για πρόσθετο έλεγχο κυβερνοασφάλειας. Η Επίτροπος ενημερώθηκε επίσης για την επεξεργασία συνολικού ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσα στο επόμενο διάστημα. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι θα υπάρξει συνεργασία με το Γραφείο της Επιτρόπου για ζητήματα της αρμοδιότητάς της για την προετοιμασία της νομοθεσίας.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε, εκ μέρους του Υπουργείου και ο Γενικός Διευθυντής κ. Μάριος Παναγίδης και η Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κα Αθηνά Μιχαηλίδου.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,