Θέση Δικηγόρου στην εταιρεία Α. & Α. Κ. Αιμιλιανίδης, Κ. Κατσαρός & Συνεργάτες ΔΕΠΕ

Η δικηγορική εταιρεία Α. & Α. Κ. Αιμιλιανίδης, Κ. Κατσαρός & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, ζητά δικηγόρο για το γραφείο της στη Λευκωσία.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Νομικής
 • Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Δικηγόρων του Π.Δ.Σ. και άσκηση της δικηγορίας για τουλάχιστον τέσσερα έτη
 • Απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία σε υποθέσεις που αφορούν τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο
 • Άριστη Γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας
 • Επαγγελματισμός, συνέπεια και εχεμύθεια
 • Δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Προηγούμενη εμπειρία σε υποθέσεις που σχετίζονται με το δίκαιο των συμβάσεων, την ακίνητη ιδιοκτησία και εμπορικό δίκαιο.

Καθήκοντα:

 • Νομική έρευνα σε όλους τους τομείς του κυπριακού δικαίου
 • Σύνταξη νομικών και άλλων εγγράφων, επιστολών, συμφωνιών κ.λ.π.
 • Παροχή τεκμηριωμένων νομικών συμβουλών μέσω νομικών γνωματεύσεων
 • Διεκπεραίωση εξωδικαστηριακών υποθέσεων
 • Διαπραγμάτευση συμφωνιών και υποθέσεων

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@ekllc.eu

Δείτε επίσης: Corporate Lawyer vacancy

Print Friendly, PDF & Email