Ταυτοποίηση Στοιχείων με Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

To Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει ότι αριθμός Κυβερνητικών Επιταγών, οι οποίες στάληκαν σε εργοδότες για την καταβολή των Ειδικών Επιδομάτων σε δικαιούχους έχουν επιστραφεί, λόγω καταχώρισης λανθασμένης ταχυδρομικής διεύθυνσης κατά την υποβολή των σχετικών αιτήσεων. Έχουν ειδοποιηθεί οι εργοδότες για να προσέλθουν να τις παραλάβουν. Για ακόμη μια φορά τονίζεται ότι η λανθασμένη καταχώριση στοιχείων προκαλεί ανυπέρβλητα προβλήματα στην καταβολή των επιδομάτων στους δικαιούχους.

Διαβάστε την ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  :

Print Friendly, PDF & Email