Ταμείο Υποτροφιών Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου – Υποτροφίες για το 2023 – 2024

Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο της σύστασης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης διά εγγυήσεως, με επωνυμία: «Ταμείο Υποτροφιών Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου», παραχωρούνται οι πιο κάτω υποτροφίες:

 1. Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus

(6) υποτροφίες για Μεταπτυχιακό πρόγραμμα (LLM Master of Law, LLM Financial and Corporate Law and LLM in International Commercial Dispute Resolution) για νεοεισαχθέντες δικηγόρους: (3) 50% για αιτήσεις για το πρόγραμμα Σεπτεμβρίου 2023 και (3) 50% για το πρόγραμμα Ιανουαρίου 2024. Τα δίδακτρα για τα εν λόγω προγράμματα έχουν αρχικό κόστος €10,500 και το ποσό διδάκτρων που θα πρέπει να πληρωθεί είναι €5,250 για όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τηρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

(α) πτυχίο Νομικής επιπέδου 2:2 ή ισότιμο, και να έχουν αναγνωρισμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας (IELTS 6.5) ή ισότιμο, και

(β) έλαβαν κατά τις εξετάσεις κατάταξης «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» από το Νομικό Συμβούλιο Κύπρου, και

(γ) έχουν συσταθεί από τον ΠΔΣ.

 1. Πανεπιστήμιο Frederick 
 • (4) υποτροφίες για σπουδές στο Πτυχίο Νομικής στο που θα καλύψουν το 50% των διδάκτρων για το 1ο ακαδημαϊκό έτος των σπουδών. Από το 2ο έτος σπουδών, αναλόγως της επίδοσης, θα μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες με βάση το σχέδιο υποτροφιών για φοιτητές που συνεχίζουν τις σπουδές τους και θα μπορούν επίσης να διεκδικήσουν άλλες εκπτώσεις/μειώσεις εφόσον βέβαια πληρούν τα σχετικά κριτήρια.
 • (6) υποτροφίες που θα καλύψουν το 50% του συνόλου των διδάκτρων για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δημόσιο Δίκαιο
 • (2) υποτροφίες που θα καλύψουν το 90% των διδάκτρων για το Διδακτορικό πρόγραμμα στη Νομική

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια εισδοχής, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών. Οι υποτροφίες δεν θα συντρέχουν με άλλες υποτροφίες ή εκπτώσεις. Δεν ισχύουν υποτροφίες για τα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

 1. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
 • Υποτροφίες Αριστείας:
 • Υποτροφίες ύψους 75% σε μαθητές και μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19,00 και άνω.
 • Υποτροφίες ύψους 50% σε μαθητές και μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 18,00 – 18,99 και άνω.
 • Υποτροφίες ύψους 25% σε μαθητές και μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 17,00 – 17,99 και άνω.
 • Κοινωνικο-οικονομικές Υποτροφίες:
 • Υποτροφίες Φοιτητικής Μέριμνας οι οποίες θα εξετάζονται κατά περίπτωση
 • Υποτροφίες σε μαθητές και μαθήτριες πολύτεκνων οικογενειών.

Οι υποτροφίες είναι για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και έχουν τη μορφή της οικονομικής βοήθειας καθώς θα βασιστούν κυρίως σε οικονομικά κριτήρια. Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον, παρακαλούμε όπως αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο cpt@cba.org.cy μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου 2023 με θέμα: «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ».

Στην αίτησή σας θα πρέπει να επισυνάπτεται το βιογραφικό σημείωμά σας και να σημειώνετε για ποια από τις πιο πάνω θέσεις ενδιαφέρεστε. Σε κατοπινό στάδιο θα ζητηθούν περαιτέρω έγγραφα.

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: